Čtvrtek 21. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V obci Bystřička nacvičovaly složky IZS zásah u dopravní nehody vlaku a autobusu

Simulovaná srážka autobusu s vlakem v obci Bystřička byla 5. října 2021 naštěstí od 10:00 hodin jen taktickým cvičením základních složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje (dále jen „IZS“).

Cílem cvičení bylo procvičit a prohloubit spolupráci mezi jednotlivými složkami IZS, prověřit schopnosti velitelů organizovat a řídit zásahy při vyšších stupních poplachu – velení při jednotlivých úrovních řízení zásahu, zřízení štábu velitele zásahu, součinnosti mezi jednotkami požární ochrany a základními složkami IZS, procvičit součinnost jednotek požární ochrany a posádek zdravotnické záchranné služby při koordinovaném vyprošťování osob z havarovaných vozidel a třídění velkého počtu zraněných osob metodou START (Simple Triage and Rapid Treatment – Snadné Třídění a Rychlá Terapie).

Dále také ověřit fungování psychosociální pomoci obětem mimořádné události (povolání týmů, poskytování pomoci, koordinace), prověřit dojezdové časy složek IZS, jednotlivých jednotek požární ochrany, ustavení a nasazení mobilní techniky a ověřit funkčnost spojení na všech úrovních řízení zásahu.

Zasahující složky IZS prováděly činnosti s důrazem na obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zasahující jednotky požární ochrany prováděly činnosti dle bojového řádu a byly vybaveny zásahovým oblekem, zásahovou přilbou s integrovanou ochranou zraku, rukavicemi a reflexními výstražnými vestami. Při nasazení figurantů bylo postupováno tak, aby nedošlo při plnění úkolů k jejich zranění.

Cvičení se zúčastnily jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z požárních stanic Vsetín, Valašské Meziříčí, Zlín, jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Bystřička a jednotka Hasičského záchranného sboru Správa železnic, státní organizace.

Dále se účastnila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje pro oblast Vsetín i Valašské Meziříčí a příslušníci Policie České republiky územní odbor Vsetín i obvodních oddělení Valašské Meziříčí, Vsetín, Jablůnka, příslušníci Dopravního inspektorátu Vsetín, výjezd Služby kriminální policie a vyšetřování Vsetín, výjezd Odboru obecné kriminality Vsetín a tým Oběť.

Cvičení bylo ukončeno v 11:43 hodin.

Roman Žemlička
HZS Zlínského kraje
Sdílet