Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rada Prahy schválila koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů

Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy na období 2022–2026. Koncepce je zaměřena na dovybavení v oblastech, které jsou pro činnost a akceschopnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů nezbytné.

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) jsou základní složkou integrovaného záchranného systému a působí i v rámci krizového řízení. Jednotky SDH provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných událostech. Dále plní úkoly při činnostech reagujících na změny klimatu jako je sucho, silné sněhové přívaly, silné námrazy, větrné orkány a smrště.

Na území hlavního města Prahy mají jednotky SDH nezastupitelnou úlohu při povodních, a to především při činnostech spojených s výstavbou protipovodňových prvků. Nezastupitelná je i pomoc postiženému obyvatelstvu, spočívající v záchraně a evakuaci osob, čerpání vody a v následném odstraňování škod.

Jednotky SDH dlouhodobě prokazují své kvality a svou potřebnost, a to nejen jako výpomoc ve svých městských částech, ale plošně pro potřeby pomoci v rozsahu celého území hlavního města Prahy.

Což ukázala i pandemie covid-19, kdy jednotky dezinfikovaly vnitřní i venkovní prostory, pomohly s distribucí dezinfekce a ochranných prostředků, držely pohotovosti a byly po celou dobu připraveny k jakémukoli typu zásahu,

uvedl náměstek primátora a radní pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Materiál navazuje na Koncepci výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2019 – 2021. Ač na sebe koncepce navazují, není zcela vhodné je porovnávat.

V předešlé koncepci byly řešeny výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, požární technika a speciální technika. Zatímco nynější navrhovaná koncepce se soustředí především na požární techniku a věcné prostředky.

Odlišnost je také v rozložení finančních prostředků, koncepce zahrnuje nejen kapitálové výdaje, ale i běžné výdaje, které jsou pro potřeby jednotek SDH skutečně nezbytné. Koncepce nově také počítá s využíváním dotačních možností na nákup požární a speciální techniky.

Koncepce se na tomto dílčím úseku podílí na celkovém zvýšení připravenosti hlavního města Prahy k řešení a řízení rizik a katastrof.

Současně zvyšuje zajištění odolnosti a vybavenosti jedné ze složek Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy a reaguje na nová rizika s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu,

doplnil náměstek primátora Petr Hlubuček.

Sdílet