Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Elearning v mobilu

V souvislosti s masivním rozvojem elearningového vzdělávání přichází společnost PREVENT na trh s aplikací umožňující jednoduchou správu a prohlížení elearnigových kurzů v mobilních telefonech.

Aplikace s názvem eMobil PREVENT umožňuje nastudování obsahu interaktivních kurzů včetně ověření znalostí formou závěrečného testu. Mezi další vlastnosti patří přizpůsobení kurzů možnostem mobilního telefonu uživatele, aktualizace obsahu kurzů a nahrávání nových kurzů přes internet.

eMobil PREVENT je naprogramován v prostředí JAVA a během vývoje byl prioritní důraz kladen na kompatibilitu s různými typy mobilních telefonů. Díky této vývojové filozofii je aplikace spustitelná na všech typech telefonů, které tuto technologii podporují. Pro tzv. chytré telefony je připravena verze SE (Smart Edition) umožňující stahování dalších kurzů z internetu přímo do aplikace. Verze ME (Mobile Edition) pro standardní mobilní telefony s podporou prostředí JAVA je připravena formou 1 kurz = 1 aplikace.

Konkrétní využití aplikace lze spatřovat nejen u firemní klientely při studování obsahu kurzu mimo pracoviště (např. legislativou vyžadovaná školení z oblasti bezpečnosti práce či požární ochrany), ale i u dětí a dospívající generace, pro něž se staly mobilní telefony nezbytným doplňkem a součástí životního stylu. Mezi mladé uživatele mobilních telefonů lze tímto způsobem distribuovat kurzy například z oblasti protidrogové prevence, bezpečnosti silničního provozu nebo výuky cizích jazyků.

PREVENT provozuje vlastní elearnigový systém (LMS) Instructor PREVENT pro firemní klientelu (www.instructor.cz), informační systém Konzultant PREVENT a od května 2004 také portál o elearnigovém vzdělávání EURO4.cz (www.euro4.cz) s veřejným elearningovým systémem ELEPHANT (Oslon.euro4.cz).

Mezi významné klienty společnosti PREVENT v oblasti elearningového vzdělávání patří například společnosti Czech On Line, ORACLE nebo Ministerstvo informatiky ČR.

Miroslav Hes
PREVENT s.r.o.
Sdílet