Pondělí 1. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Shrnutí záchranných a likvidačních prací v okresu Děčín k 10. 8. 2010

Přinášíme vám shrnutí záchranných a likvidačních prací v okresu Děčín ke dni 10. 8. 2010 v rámci zničujících povodní, které zasáhly naší republiku o uplynulém víkendu.

Přinášíme vám shrnutí záchranných a likvidačních prací v okresu Děčín ke dni 10. 8. 2010 v rámci zničujících povodní, které zasáhly naší republiku o uplynulém víkendu.

Nasazení jednotek :

Dne 7. 8. 2010 bylo na území okresu Děčín nasazeno 29 jednotek, což představovalo počet 254 hasičů. Do prací se zapojila i jednotka HZS Ústí n.L.

Dne 8. 8. 2010 bylo na území okresu Děčín nasazeno 42 jednotek, což představovalo počet 340 hasičů. Na pomoc z ostatních okresů dorazily jednotky z ÚO Teplice (SDH Proboštov, SDH Dubí a SDH Krupka), z ÚO Litoměřice (SDH Bohušovice, SDH Budyně a SDH Dušníky ), z ÚO Ústí n.L. ( SDH Telnice ) a jednotka HZS Ústí nad Labem. K dispozici byla také 3 vozidla Celní správy (9 příslušníků) a od 18:00 i záchranný útvar Hlučín s těžkou technikou.

Dne 9. 8. 2010 bylo nasazeno 29 jednotek, což představovalo počet 159 hasičů a v obci Hřensko od pondělí pomáhá i AČR z Rakovníka s 20 muži a těžkou technikou.

Dne 10. 8. 2010 je zatím nasazeno 25 jednotek, což představuje počet 141 hasičů. Jednotka z Hlučína je nasazená v České Kamenice a ve Hřensku. AČR pomáhá s odstraňováním škod v soutěskách ve Hřensku a v Srbské Kamenici.

Dne 11.8. na odstraňování následků povodní pracují hasičské jednotky, dobrovolné i profesionální ve Hřensku, Františkově nad ploučnicí, Starém Šachově Těchlovicích a Srbské Kamenici, Šluknově, Markvarticích a dalších obcích.V Hřensku s jeřábem zasahovala i Armáda ČR. Od 7:25 prováděli také příslušníci z Požární stanice Děčín rozvoz humanitární pomoci. V Děčíně – starém Městě – Březové ulici byla odsávána laguna 60×30m a hloubce 1m. Práce v korytě řeky byly prováděny v Srbské Kamenici. V Kyjově byla čerpávána studna. V České Kamenici byly ve Fučíkově ulici rozřezány olše, které se nebezpečně nakláněly nad elektrickým vedením. Kořenové baly odstraňovala armáda ČR. Čerpání vody bylo prováděno v Pletařské ulici ve Varnsdorfu, ve Šluknově – Království a dalších obcích.

K dnešnímu dni bylo na územním odboru Děčín HZS ÚK přijato a poté předáno postiženým obcím 4000t materiálu. Jedná se například o vysoušeče, kterých bylo vydáno 600. Ve skladu v České Kamenici jich má být ještě 300. Vydáno bylo 4000 tandemových pytlů na písek. Dále jsou vydávána čerpadla, lopaty, hrábě, krumpáče, rukavice a balená voda. K dnešním 13:30 hod se nedostávalo desinfekčních prostředků a rybářkských holinek, které jsou zapotřebí zejména pro zasahující příslušníky AČR, kteří usilovně pracují na odstranění následků povodně v oblasti Hřensko-soutěsky. Materiál si podle potřeby přebírají od HZS starostové nebo pověření pracovníci zasažených obcí.

Stručné shrnutí záchranných a likvidačních prací v působnosti ORP Varnsdorf.


JPO v působnosti ORP Varnsdorf dne 7. 8. 2010 prováděly:
 – evakuaci a záchranu osob (JPO nahlášeno 10, v ostatních případech byly ohrožené objekty opuštěny před příjezdem JPO)
 – stavění provizorních hrázi z pytlů s pískem,
 – čistění jezů, mostů a mostků od naplavenin
 – čerpání vody a monitorování stavu
 – byla svolána povodňová komise ORP Varnsdorf, její zasedání bylo přerušeno v 20:30 hod.

Dne 8. 8. 2010:
 – v převážné míře bylo prováděno čerpání vody ze zatopených objektů
 – JPO odstraňovaly nebezpečné a spadlé stromy
 – nadále byly čištěny jezy a mostky od naplavenin
 – byl prováděn sběr dat.

Dne 9. 8. 2010:
 – odčerpání vody z objektů, kde to doposud nebylo možné z důvodu vysoké hladiny vodních toků(cca 8 případů),
uvedené práce podle vyjádření starostů a velitelů JPO SDH obcí, jsou schopni zajistit vlastními silami a pomoc dalších JPO prozatím nepožadují. Byl vznesen požadavek na vysoušeče, čistící a desinfekční prostředky (- průběžně plněno).

Dne 10. 8. 2010
 – provádí se odstraňování následků povodní na území jednotlivých obcí už pouze pomocí místních jednotek

Stručné shrnutí záchranných a likvidačních prací v působnosti ORP Rumburk.

7. 8. 2010

Město Rumburk-Monitoring,stavění hrází především kolem koryta Mandavy v Horním Jindřichově.Záchran­né a evakuační práce. Svolání krizového štábu ve večerních hodinách. Zasaženo cca 400domů.

Město Šluknov-monitoring, stavění hrází. Největší problém v místní části Rožany. Uzavřen hraniční přechod Šluknov – Söhland. V Zeyerově ulici silně poškozen most k čističce odpadů. Požadavek samosprávy o pomoc s poškozeným mostem. Záchranné a evakuační práce. Evakuováno 12osob, 4osoby ubytované v městské ubytovně po dohodě se samosprávou. Velký Šenov -Monitoring, stavění hrází. Čerpání vody,uvolňování vodních toků. Záchranné a evakuační práce

Dolní Poustevna-Monitoring,stavění hrází,čerpání vody,uvolňování vodních toků. Zasahovala místní jednotka. Záchranné a evakuační práce.

Vilémov- Monitoring,stavění hrází.Čerpání vody,uvolňování vodních toků. Záchranné a evakuační práce 1zachráněná tonoucí osoba, 3 evakuované osoby. Mikulášovice- Monitoring, čerpání vody, uvolňování vodních toků, bez evakuace osob. Jiříkov, Brtníky, Staré Křečany – Monitoring, čerpání vody a uvolňování vodních toků.

8. 8. 2010
Město Rumburk-Monitoring, čerpání vody ze zasažených objektů a studní čištění, uvolňování vodních toků, rozvoz úklidových dezinfekčních prostředků. Vydávání vysoušečů počet 4ks. Šluknov,Velký Šenov, Dolní Poustevna, Vilémov – Monitoring, odstraňování naplavenin z vodních toků a silnic, čerpání vody a studní a další likvidační práce. Brtníky, Staré Křečany, Mikulášovice, Jiříkov – Monitoring, čerpání vody a uvolňování vodních toků.

Požadavky na 9. 8. 2010.ORP Rumburk(krizový štáb).
Není žádný požadavek na další síly z řad jednotek PO z jiného okresu. 8.8. zasahovaly v ORP Rumburk tři jednotky PO a to SDH Krupka a SDH Třebenice nasazené v městě Rumburk, SDH Dubí nasazené v Dolní Poustevně. Velitel stanice Šluknov a člen bezpečnostní rady a krizového štábu ppor.Jiří Beneš se zúčastnil dvakrát jednání krizového štábu v požární zbrojnici Rbk.V 8:30–11:45 a 18:30–19:45. Dále prováděl sběr dat od jednotek JSDHO v působnosti ORP Rumburk.


Dne 10. 8. 2010
 – provádí se odstraňování následků povodní na území jednotlivých obcí už pouze pomocí místních jednotek

Stručné shrnutí záchranných a likvidačních prací v působnosti ORP Děčín oblast Česká
Kamenice.


JPO v úseku Kytlice, Česká Kamenice, Janská provedly dne 7. 8. 2010 :
 – monitorování povodňové situace na řece Kamenici, Bílém potoce, Olešnici
 – evakuaci a záchranu osob – samovolně evakuováno přibližně 35 osob před příjezdem jednotek PO
 – stavění provizorních protipovodňových hrází
 – čistění jezů, mostů a mostků od naplavenin,
 – čerpání vody
 – označení stržených komunikací a mostků
 – likvidace narušených stromů
 – odbagrování části hráze rybníku v Kytlicích a upuštění pod hladinu výšky hráze
 – zatopeno bylo cca 79 objektů
 – odstraňování překážek na komunikacích
 – skládání humanitární pomoci
 – mobilizace starostů obcí a spolupráce s orgány obcí a krizovými pracovníky ORP a kraje
 – monitorování hrází a dalších vodních děl ve svěřené a vodními toky navazující oblasti

Dne 8. 8. 2010 bylo provedeno:
 – čerpání vody ze zatopených objektů,
 – kácení stromu v obci Janská ohrožujícího obytný dům
 – kácení vyvráceného stromu zavěšeného nad komunikací v lokalitě Pustý zámek
 – nadále byly čištěny jezy a mostky od naplavenin na všech zmíněných tocích,
 – likvidace naplavených stavebních konstrukcí
 – odstranění překážek v kolejišti Česká Kamenice – Kytlice
 – zjišťování škod
 – odstraňování stromů v elektrickém vedení
 – spolupráce s orgány obcí a krizovými pracovníky ORP a kraje, Povodím Ohře
 – objíždění zasažených objektů se statikem, mapování postupů záchranných a likvidačních prací, vyžádání znaleckých posudků
 – zajišťování odvozu a dovozu humanitární pomoci
 – vykládání a nakládání materiálu pro sklad CO
 – sanace objektů
 – sanace říčních a potočních koryt, vyřezávání padlých stromů
 – byl prováděn sběr dat.

Dne 9. 8. 2010 :
 – rozvoz humanity
 – odčerpání vody z objektů
 – sanace vodních toků
Č. Kamenice – Demolice nebezpečného domu, odstraňování stromů opřených o domy, čerpání vody ze zatopených sklepních prostor, odstraňování následků povodní. Zapojení Záchranného útvaru z Hlučína, do běhu likvidačních prací.
 – odstraňování nebezpečných stromů
Kytlice – Čerpání vody ze zatopených prostor, odstraňování následků povodní.

Dne 10. 8. 2010 : – provádí se odstraňování následků povodní za pomoci AČR a záchranného útvaru Hlučín u obcí Česká Kamenice a Srbská Kamenice. Prořez spadaných stromů, sanace sesunuté zeminy.
 – rozvoz humanity
 – odčerpání vody z objektů
 – sanace vodních toků

Stručné shrnutí záchranných a likvidačních prací v působnosti ORP Děčín oblast Děčín


JPO v působnosti ORP Děčín dne 7. 8. 2010 prováděly:
 – evakuace osob, vyprošťování zatopených vozidel
 – zajištění uvolněných plynových nádob
 – odstraňování následků povodní,odstra­ňování nebezpečných stromů
 – čerpání vody ze silnic, sklepů a objektů
 – čerpání vody z kolejiště a monitoring
 – čištění kanalizace a koryt potoků
 – monitoring hrází rybníků, kopání odvodňovacích žlabů
 – přeprava pytlů na písek-pytlování
 – zvednutí stavidla u hotelu Klepáč
 – řízení dopravy na zatopených komunikacích
 – vytyčování zatopených, nebezpečných prostor
 – vyproštění vozidla ZZS


Dne 7. 8. 2010:
Františkov nad Ploučnicí – odstranění nebezpečného stromu z komunikace, odstraňování následků povodní, vytyčování zatopených nebezpečných prostor.
Děčín – čerpání sklepů, zajištění tří uvolněných plynových nádob na Jílovském potoku, odstraňování následků povodní, čištění kanalizace, monitoring hráze rybníka Folknáře, čerpání vody ze silnice, pytlování hráze rybníka, uvolnění naplavenin v potoce, vyprošování zatopených vozidel, odstraňování sesutých kamenů na komunikaci, přeprava pytlů na písekpískování pytlů, kopání odvodňovacích žlabů, čerpání vody z kolejiště.
Benešov nad Ploučnicí – odstraňování následků povodní, monitoring stavu kolejiště
Hřensko – evakuace obyvatel, zajištění zásobníku na PB, odstraňování následků povodní, zvednutí stavidla u hotelu Klepáč.
Srbská kamenice – evakuace osob, pomocí letecké techniky (vrtulník, 18 osob podvěsem a 3 klasicky v kabině, jedna osoba byla ošetřena) – nasazení vrtulníku cca. 4 hod., provedl 15 letů, dále odstraňování následků povodní, odstraňování nebezpečných stromů.

Jílové u Děčína – odstraňování následků povodní, čerpání sklepů, čištění kanalizace,
Heřmanov, Verneřice, Velká Bukovina – odstraňování následků povodní, čerpání vody
Dobkovice – odstraňování následků povodní, monitoring potoka
Horní Habartice, Heřmanov – odstraňování následků povodní,
Jetřichovice – odstraňování následků povodní, čištění kanalizace, čerpání sklepů, evakuace osob
Markvartice – odstraňování následků povodní, řízení dopravy na zatopených komunikacích,
Těchlovice – odstraňování následků povodní, čištění železničního přejezdu, vyproštění vozidla ZZS
Malá Veleň – odstraňování následků povodní, pomoc ZZS
Merboltice – odstraňování následků povodní, odstranění padlého stromu,

Dne 8. 8. 2010:
 – pokračování v pracích z předešlého dne
 – čerpání vody
 – odstraňování nebezpečných stromů
 – dovoz pitné vody
 – monitoring Ploučnice
Děčín – odstraňování následků povodní, čerpání vody, odstraňování nebezpečných stromů,
Benešov n.P., Verneřice, Markvartice – odstraňování následků povodní, čerpání vody
Starý Šachov – odstraňování následků povodní, čerpání vody
Dobkovice, Horní Habartice – odstraňování následků povodní,
Merboltice – odstraňování následků povodní, dovoz pitné vody,
Heřmanov – odstraňování následků povodní, odstraňování nebezpečných stromů,
Srbská Kamenice – odstraňování nebezpečných stromů
Malšovice – odstraňování následků povodní, čerpání vody,
Hřensko – odstraňování následků povodní v obci, monitoring zajištěného zásobníku na PB
Františkov nad Ploučnicí – odstraňování následků povodní, monitoring Ploučnice, čerpání vody, pytlování

Dne 9. 8. 2010:
 – pokračování v pracích z předešlého dne
 – záchrana osoby ze zatopené zahradní chatky
 – odstraňování mohutných stromů a naplavenin z koryta řeky Kamenice v obci Hřensko
 – čerpání vody ze sklepních prostor v rodinných domech a na zimním stadionu
 – odstraňování stromu, který přímo ohrožoval obydlí
 – odstraňování nebezpečně vyvrácených stromů
 – monitoring řeky Ploučnice
Děčín – Záchrana osoby za pomoci člunu ze zatopené zahradní chatky, odstraňování nebezpečných stromů, čerpání vody ze zatopených sklepních prostor na zimním stadionu, odstraňování následků povodní.
Hřensko – Odstraňování mohutných naplavenin z koryta řeky Kamenice. Odstraňování následků povodní. Zapojení Záchranného útvaru z Hlučína (sanační práce a odstraňování naplavenin pomocí těžké techniky) a AČR (práce na uvolnění náplav a padlých stromů v soutěskách).
Markvartice – Čerpání vody, odstraňování následků povodní.
Těchlovice – Odstraňování nebezpečných stromů nad pozemní komunikací, odstraňování následků povodní.
Starý Šachov, Srbská Kamenice, Františkov n. Pl., Růžová, Horní Habartice
 – Čerpání vody ze zatopených sklepních prostor. Odstraňování následků povodní.

Dne 10. 8. 2010:
 – pokračování v pracích z předešlého dne
 – odstraňování mohutných stromů a naplavenin z koryta řeky Kamenice v obci Hřensko
 – čerpání vody ze sklepních prostor v rodinných domech
 – čerpání vody na zimním stadionu v Děčíně
 – odstraňování stromu, který přímo ohrožoval obydlí
 – odstraňování nebezpečně vyvrácených stromů
 – odstranění plynového zásobníku z koryta Jílovského potoka
Hřensko – Odstraňování mohutných naplavenin z koryta řeky Kamenice. Odstraňování následků povodní. Zapojení Záchranného útvaru z Hlučína (sanační práce a odstraňování naplavenin pomocí těžké techniky) a AČR (práce na uvolnění náplav a padlých stromů v soutěskách).
Děčín – Odstranění plynového zásobníku z koryta Jílovského potoka, odstraňování nebezpečných stromů, čerpání vody ze zatopených sklepních prostor na zimním stadionu a na škole Libverda, odstraňování následků povodní.
Františkov n. Pl. – Odčerpávání vody ze zásobníku na pitnou vodu
Srbská Kamenice – Odstraňování mohutných naplavenin z koryta řeky Kamenice, odstraňování nebezpečných stromů, mostků a lávek. Zapojení AČR.

Markvartice, Benešov n. Pl., Č. Kamenice, Jiřetín pod Jedlovou, Krásná Lípa, Jiříkov, Starý Šachov, Janská, Velká Veleň, Těchlovice, Kunratice, Dolní Podluží, Lobendava, – Odstraňování následků povodní.

V příloze tohoto článku naleznete informace o poškozených mostech a komunikacích v okrese Děčín.

Info: HZS Ústeckého kraje, ÚO Děčín

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
Poškození mostů-Povodeň srpen 2010.pdf zobrazit online PDF 22 kB
Poškození komunikací-Povodeň srpen 2010.pdf zobrazit online PDF 23 kB