Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Malý záchranář

Vítězem soutěže ,,Malý záchranář“ v Plzni se stalo družstvo 20. ZŠ Plzeň se startovním číslem devět

Zajímavou akci pro děti pořádal dnes (v úterý 22 června 2004) v areálu nové požární stanice v Plzni – Košutce Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, odbor ochrany obyvatel a plánování. Nesla název ,,Malý záchranář“a soutěžilo se na téma ,,Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Soutěžila čtyřčlenná družstva žáků z plzeňských škol a bylo v nich po jednom žákovi ze čtvrté, páté, šesté a sedmé třídy. Školy, které mají více jak 300 žáků, mohly do soutěže zapojit i družstva dvě. Pro soutěžní družstva byly připraveny praktické i vědomostní úkoly spojené se sebeochranou a vzájemnou pomocí při mimořádných událostech. Děti si musely například sbalit evakuační zavazadlo, rozpoznat poplachové signály, nahlásit dopravní nehodu nebo požár pomocí telefonu, poskytnout první pomoc, pomocí sedačky z rukou přepravit zraněného, či pomocí proudu vody z hadice napojené na hydrant srazit lahve naplněné vodou. Nejvíce znalosti dětí prověřil test. Soutěže se zúčastnilo deset družstev ze šesti základních plzeňských škol. Vítězem soutěže se stalo družstvo z 20. ZŠ se startovním číslem devět ve složení Ondřej Vyskočil, Jan März, Tereza Prášilová a Zuzana Chvojanová. Na druhém místě se umístilo družstvo 21. ZŠ se startovním číslem čtyři ve složení Jana Piherová, Jan Müller, Radek Čermák a Jaroslav Pešek. Třetí místo obsadilo družstvo 22. ZŠ se startovním číslem sedm ve složení Filip Hrubý, Roman Fiala, Ondřej Kohout a Václav Khek.
Po absolvování všech disciplín připravili hasiči pro děti prohlídku hasičských garáží a techniky a ukázku slaňování z koše utožebříku. Poté proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže. Cílem soutěže bylo mimo jiné zábavnou formou mezi dětmi popularizovat složky integrovaného záchranného systému, napomoci školám při výuce problematiky ,,Ochrana člověka za mimořádných situací“ a zdůraznit pro mladou generaci potřebnost sebepřípravy a vzájemné pomoci při mimořádných situacích.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet