Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chytré blondýnky radí i v cizích jazycích

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vytvořil na svých webových stránkách dvě nové sekce, věnované informacím z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence pro cizince, pobývající na území našeho regionu. V rámci Dne požární bezpečnosti (pátek 13.8.) představujeme tuto novou sekci široké veřejnosti.

V anglické (www.firebrno.cz/en) a německé (www.firebrno.cz/de) sekci cizinci naleznou především základní informace o možných ohroženích na území Jihomoravského kraje, dále pak informace o systému tísňového volání s návodem, jak správně přivolat pomoc a také základní popis jednotného systému varování v ČR.

Součástí těchto cizojazyčných stránek jsou také rady chytrých blondýnek, které v rámci úspěšného projektu „Vaše cesty k bezpečí" radí veřejnosti jak se zachovat v případě ohrožení. Pro anglicky a německy mluvící občany byla přeložena vybraná témata zejména z oblasti ochrany obyvatelstva, kromě již uvedeného nahlášení mimořádné události např. z oblasti improvizované ochrany a improvizovaného ukrytí, evakuace, připravenosti na povodně, extrémní klimatické jevy a úniky nebezpečných látek apod. Jednotlivá témata jsou na webu HZS JMK ke stažení i ve formátu PDF i s ilustračními fotografiemi k danému tématu.

Tyto materiály lze se souhlasem HZS JMK využít i na webech obecních, městských a jiných úřadů, kde často informace z oblasti ochrany obyvatelstva (nejen) pro zahraniční návštěvníky chybí.

mjr. Mgr. Miroslav Menšík
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Jihomoravského kraje


-swo-

Sdílet