Neděle 28. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povodňová situace na severu Čech

Hlavním úkolem záchranářů v neděli 15. srpna 2010 je čištění koryt řek ve všech zasažených sektorech. K této činnosti využijí motorové pily, drobnou i větší stavební mechanizaci a vyprošťovací tanky. Budou využity i služby pyrotechniků Hasičského záchranného sboru.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyslal do oblasti Frýdlantska skupinu střelmistrů HZS ČR, kteří by dnes po prohlídce měli provést několik odstřelů naplavenin, především klád na řece Smědá.

Do Libereckého kraje byla vydána další materiální pomoc ze Základny logistiky, a sice 10 000 kusů protipovodňových pytlů.

Od dnešního rána bude v Libereckém kraji nasazen odřad HZS Plzeň- město s velkokapacitním čerpadlem na odčerpání vody ze zatopeného lomu na štěrk.

Hlavním úkolem záchranářů v neděli 15. srpna 2010 je čištění koryt řek ve všech zasažených sektorech. K této činnosti využijí motorové pily, drobnou i větší stavební mechanizaci a vyprošťovací tanky. Budou využity i služby pyrotechniků Hasičského záchranného sboru.

V sektoru Frýdlantsko probíhá čerpání spodních vod opětovně zaplavujících sklepní prostory a pokračují práce na zprůjezdnění komunikací ve městě.

V sektoru Chrastavsko budou probíhat v Bílém Kostele n. N. práce na stabilizaci plynovodu v místě, kde překonává řeku Nisu. Přímo v Chrastavě budou započaty práce na stavbě pontonového mostu a bude provedena demolice jednoho bytového objektu.

V sektorech Hrádecko, Raspenavsko a Višňová probíhá čerpání vody, odvoz naplavenin a čištění obcí. Tam, kde to je již možné, jsou zahajovány obnovovací práce.

Na Českolipsku je dokončováno čištění obcí a běží obnovovací práce.

16:05

Odpolední déšť v sektoru Chrastavsko způsobil v Horním Vítkově podemletí a sesuv další části přístupové komunikace od Chrastavy a tím byla ztížena činnost záchranných složek. V Bílém Kostele n. N. došlo z důvodu malé kapacity místní dešťové kanalizace k vytvoření lagun a k zaplavení cca 30 % území obce a sklepů na něm stojících objektů. Vodu nyní odčerpává 6 jednotek hasičů. Představitelé obce vytipovali 2 místa, kde budou prokopány strouhy pro odtok vody přímo do řeky Nisy.

V sektoru Hrádecko došlo ve Václavicích k zaplavení okolních luk a sklepů tří domů. Pod místní komunikací hasiči museli pročistit jeden propustek.

Žádné dramatické problémy déšť nezpůsobil v sektorech Raspenavsko, Frýdlantsko a Višňová.

Info: kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-GŘ HZS ČR

kpt. Ing. Radek Vojík
oddělení IZS a řízení JPO
HZS Libereckého kraje

-wap-

Sdílet