Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranářská soutěž dobrovolných hasičských sborů

Soutěž dobrovolných hasičských sborů ve vyprošťování a poskytování první pomoci osobám z havarovaných vozidel,

Vážení kolegové, dobrovolní hasiči,
připravili jsme soutěž dobrovolných hasičských sborů ve vyprošťování a poskytování první pomoci osobám z havarovaných vozidel, na kterou vás tímto zveme. Soutěž ukáže nám, dobrovolným hasičům, a naší veřejnosti, že i dobrovolné hasičské sbory v ČR poskytují, nebo mohou poskytovat i jiné záchranné práce než hašení ohně, nebo dodávku vody k ohni, jak nás často prezentují média. Ostatní záchrannářská práce u dobrovolných hasičských sborů je někdy mediálně opomíjena nebo zkreslována z neznalosti věci. Uskutečněním této soutěže ukážou dobrovolné hasičské sbory naší veřejnosti jasně, že i dobrovolné hasičské sbory pracují na profesionální úrovni.
Dovolujeme si ještě upozornit, že účast na soutěži je otevřena všem dobrovolným hasičským sborům a jednotkám, které jsou nebo nejsou členy různých hasičských sdružení.

Stručný popis pro přípravu soutěže:

Pořadatel:
Dobrovolný hasičský sbor pro Čakovice a Ďáblice.

Čas soutěže:
Předpokládáme, že začátek soutěže bude v 9:00 a konec v 18:00. Soutěžící den bude sobota 11. 9. 2004.

Místo soutěže:
Areál Kovošrotu a.s., Ke Kablu 289, Praha 10-Dolní Měcholupy.

Účastníci soutěže:
Dobrovolné hasičské sbory vybavené a vycvičené ve vyprošťování.
Každý účastník soutěží s vlastním technickým vybavením.

Uložení technického vybavení:
V autě nebo na připravené soutěžní desce umístěné u soutěžního vozidla.

Počet soutěžících:
Předpokládaný počet soutěžících družstev je cca. 10.

Velikost soutěžících družstev:
1+3

V čem spočívá soutěžení:
Jednotlivá družstva musí ve stanovený čas vyprostit dva figuranty a poskytnout jim odbornou první pomoc, zajistit místo události, zajistit vozidlo proti požáru a pohybu.

Podle jakých pravidel se soutěží?
Dle nařízení náměstka MV a jeho vnitřního nařízení pro soutěž RZA.

Vozidla k soutěži:
Každé družstvo bude mít k dispozici jedno vozidlo, které bude zbaveno všech ropných produktů, tekutin, motorů a bude připraveno k soutěži se zavařenými dveřmi.
Vozidla se budou losovat.

Co je potřeba k zajištění účasti na soutěži?
Zaslat závaznou přihlášku do soutěže nejpozději do 31. 7. 2004. (viz příloha)
Připravit si technické prostředky pro soutěž.
Připravit soutěžní družstvo.
Prezentace soutěžních družstev je od 7:00 do 8:00 v den soutěže.

Další případné informace:
Tel.: 777 200 791


Těšíme se na vaši účast.

Svojí účastí reprezentujete všechny dobrovolné hasičské sbory v ČR .
Dobrovolné hasičské sbory jsou nejvýznamnější silou v Integrovaném Záchranném Systému ČR díky své členské a technické početnosti.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Stránky pořadateleZ Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A

Soutěž dobrovolných hasičských sborů ve vyprošťování a poskytování první pomoci
11. 9. 2004 Praha

I. ročníkDen konání soutěže: 11. září 2004
Místo konání závodu: Areál Kovošrotu a.s., Ke Kablu 289, Praha 10-Dolní Měcholupy.Název přihlašovaného družstva :…………………………………………

Jména soutěžících: velitel: …………………………………………..

členové:………………………­…………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..V .............­.............­....... dne .............­.............­.......……………………………………………
podpis a razítko přihlašovaného
dobrovolného hasičského sboru


Spojení na dobrovolný sbor:
Telefon : …………………….
E-mail : ……………………...
Sdílet