Pondělí 24. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

XIII. Mezinárodní soutěž dobrovolných a profesionálních hasičů a XV. Mezinárodní soutěž mládeže.

Český národní komitét CTIF

Prezidium CTIF na svém jednání v Brně vyhlásilo řádnou kvalifikaci na mezinárodní soutěž dobrovolných a profesionálních hasičů. Mezinárodní soutěž se uskuteční v termínu 17. – 24. července 2005 v chorvatském Varaždinu. Podmínky účasti naleznete na webu www.ctif.cz. Kvalifikace proběhne v termínu 28.-29. srpna 2004 v Praze. Pokud máte zájem je nejvyšší čas se přihlásit.

Kvalifikační soutěž se uskuteční v kategorii:
1) mladí hasiči (chlapci a dívky)
2) požární sport dobrovolní hasiči (ženy a muži)
3) požární sport profesionální hasiči
4) klasické disciplíny (muži a ženy)

Podmínky účasti:

1) Kvalifikační soutěž je otevřena kolektivům mladých hasičů, členům a příslušníkům jednotek požární ochrany bez rozdílu jejich zařazení nebo členství, občanským sdružením a dalším zájemců splňující pravidla příslušné soutěže a souhlasí s podmínkami stanovenými pro kvalifikaci.

2) Vyplnit pro příslušnou kvalifikaci závaznou přihlášku, kterou je možno si vyžádat na adrese Českého národního komitétu CTIF, prostřednictvím e-mailu info@ctif.cz nebo kterou je možno si stáhnout z internetové adresy www.ctif.cz .

3) Přihlášku po jejím úplném vyplnění zašlete nejpozději do 15.7. 2004 na e-mailovou adresu info@ctif.cz nebo poštou na adresu , Blanická 13, 120 00 Praha 2.

4) Uhradit startovné ve výši 500,– Kč na družstvo nebo kolektiv na účet uvedený v zápatí. Jako variabilní symbol uveďte vaše IČO. Potvrzení zaplacení bude nutné předložit při prezenci. Uhrazená platba bude akceptována nejpozdějí dne 28.8. 2004 do 7,30 hod.

5) Organizační pokyny s uvedením časového harmonogramu kvalifikace, provedení disciplín, dalších nezbytných informací a závazných pokynů pro účastníky budou zaslány přihlášeným účastníkům nejpozději do 20.7. 2004.

6) Kvalifikační soutěž bude zabezpečena kvalifikovanými rozhodčími, jejichž účast bude rovněž podmínkou pro výběr rozhodčích, kteří budou Českou republiku reprezentovat na výše uvedené mezinárodní soutěži.

7) Vlastní provedení disciplín v jednotlivých kategoriích bude prováděno podle platných pravidel, směrnic a soutěžních řádů.

8) Náklady spojené s účastí na kvalifikační soutěži si hradí každý účastník.
Informace týkající se kvalifikace naleznete také na internetové adrese www.ctif.cz.


Přihláška děti

Přihláška muži – ženy
Sdílet