Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy na rok 2022

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2022 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.


Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Hasiči

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2N – Nebezpečí infekce
 • Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N – Nebezpečí udušení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22N
 • Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 9Ř
 • Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 32P – Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 33P
 • Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 45P
 • Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4D
 • Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12L
 • Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
 • Konspekt 2–07 Lesní požáry
 • Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
 • Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Rádiová síť velitele zásahu (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru

Členové pověření strojní službou

 • Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
 • Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)

Členové pověření chemickou a technickou službou

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2N – Nebezpečí infekce
 • Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N – Nebezpečí udušení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22N
 • Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 32P – Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 33P
 • Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 45P
 • Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
 • Vymezení zodpovědnosti při plnění úkolů technické služby
 • Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
 • Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)

Strojníci

 • Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
 • Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Rádiová síť velitele zásahu (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru

Velitelé

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10O – Předání místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2N – Nebezpečí infekce
 • Základní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N – Nebezpečí udušení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 22N
 • Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 9Ř
 • Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 32P – Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 33P
 • Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 45P
 • Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4D
 • Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12L
 • Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
 • Konspekt 2–07 Lesní požáry
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Vymezení zodpovědnosti při plnění úkolů technické služby
 • Provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
 • Provádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Rádiová síť velitele zásahu (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Seznámení s aktualizovanými krizovými a havarijními plány
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva dle Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2018 změněno 34/2019
Sdílet