Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozor na náhlé sucho

Letošní počasí může opět přinést období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Letošní rok se oproti loňskému vyznačuje velmi vlhkým a poměrně studeným počasím. Toto se může s postupujícím létem rychle změnit. Stačí několik dní s vysokými teplotami beze srážek a může nastat situace podobná jako v loňském roce, kdy vysoké teploty trvající několik týdnů a minimální srážky způsobily nadměrné vysychání porostů na polích, loukách i v lesích.

Z hlediska požární ochrany je takovéto období velmi nebezpečné, protože každý sebemenší zdroj zapálení může způsobit vznik požáru a při panujícím suchu dochází k jeho rychlému šíření a obvykle i k velkým škodám.

Jak se má občan v tomto období chovat? Důsledně dodržovat všechna bezpečnostní doporučení a zákazy v oblasti požární ochrany, například rozdělávání ohně v blízkosti lesa, kouření v lese. V případě trvání suchého počasí je nutné, aby občané kromě výše uvedených bezpečnostních pravidel dodržovali ještě další omezení, kterými jsou např. úplný zákaz rozdělávání ohňů a kouření ve volné přírodě.
Podnikatelské subjekty které provádí svoji podnikatelskou činnost ve volné přírodě musí dodržovat stejná pravidla bezpečnosti jako občané a navíc ještě důsledně dbát na dobrý technický stav strojů a jejich vybavení prostředky požární ochrany.

Riziko vzniku požáru může snížit mimo jiné i přednostní sklizeň obilních porostů na ohrožených místech, např. v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací. Mechanizační prostředky, používané při sklizni a uskladňování, je vhodné vybavit hasicími přístroji a dbát na jejich řádný technický stav. U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky této techniky opatřeny účinnými lapači jisker. Rozsah případného požáru a výši škody může do značné míry snížit i vhodné umístění zásoby vody v cisterně nebo alespoň traktoru s pluhem k případnému oborání ohniska požáru. Rovněž vybavení spojovacími prostředky, např. mobilní telefon, může značně zkrátit čas potřebný k rychlému přivolání pomoci v případě požáru.

V případě, že horké a suché počasí bude mít delší trvání, může hejtman kraje na základě Nařízení kraje Vysočina č. 3/2003 vyhlásit období déletrvajícího nadměrného sucha. Výše uvedené Nařízení stanovuje podmínky zabezpečení požární ochrany v tomto období, jako je zákaz vstupu do lesa, spalování hořlavých látek na volném prostranství, rozdělávání ohňů ve volné přírodě, provádění ohňostrojů a jiných činností, se zřetelem na možnost vzniku a šíření požáru.

autor: kolektiv KŘ HZS kraje Vysočina , odbor prevence
Sdílet