Pátek 7. května 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Stanice metra Florenc evakuována

PRAHA: V prvních minutách dne 21.8. 2010 vyjíždí Jednotka E.R.S. a Hasiči-Rescue na výzvu nehody výtahu spojující nástupiště Florenc B s povrchem. Tímto námětem jsme zahájili taktické a součinnostní cvičení mající za cíl záchrannou činnost v neobvyklém prostředí metra.

Po otevření šachty výtahu a slanění prvního záchranáře-lezce, z jednotky Hasiči-Rescue, navazujeme kontakt s osazenstvem výtahu. Záchranář otevírá střešní poklop kabiny a nachází dvě osoby, 23letou ženu a muže ve věku 28 let v krizovém stavu. Mezitím otevíráme poklop evakuační šachty propojené se šachtou výtahovou a po žebřících vstupujeme do podzemních prostorů.

Žena s masivní hysterií a počínající hyperventilací se po příchodu záchranáře začíná pozvolna uklidňovat a je určena k okamžitému transportu, v tuto chvíli další ze záchranářů provádí bližší vyšetření muže, pravděpodobně s kardiální příhodou. Žena je přednostně transportována v evakuačním trojúhelníku, zatímco pacientovi je zajištěn žilní vstup a zahájena O2 terapie. Po stabilizaci pacientova stavu je transportován až na povrch výtahovou šachtou.

Sotva je uklizeno vybavení, je hlášena další výzva pro obě jednotky. Obsah sdělení je pátrací akce v nedostupných prostorách stanice metra Florenc B. Po ohledání místa události zjišťujeme, že došlo k zavalení všech možných přístupových cest a jediný vstup do stanice je ventilačním systémem.

Otevíráme kiosek ventilační šachty pod magistrálou a sestupujeme po 60 metrovém systému žebříků k protipovodňovým dveřím. Zde zahajujeme pátrání. Záchranáři jsou rozdělováni do větvení chodeb ventilačního systému až dojde k prvnímu nálezu osob přímo na nástupišti. Pacienti jsou evidentně otřesení, matně si vzpomínají na výbuch a otřes, jejich zdravotní stav je však stabilní.

Část jednotky Hasiči-Rescue ošetřuje četné exkoriace,drobné tržné rány a zahajuje pěší transport pacientů k žebříkům ventilační šachty. Mezitím nalézáme pacienta v kolejišti v kritickém stavu ohrožení života, evidentně po střetu s motorovou drezínou. Krvácející amputace pravého předloktí, otevřená zlomenina levé dolní končetiny a rozvíjející se polytrauma.

Zaškrcujeme pahýl amputované ruky a i hned žádáme o vybavení z výjezdového vozu: velký výběhový batoh, EKG monitor, kyslíkové vybavení, vakuovou matraci a transportní vanu do visu. Záchranář dále žádá urgentní transport RZP do nejbližšího traumacentra. Při další diagnostice poranění páteře a pánve zajišťujeme dva žilní vstupy a po konzultaci s lékařem nastolujeme volumoterapii.

Jednotka Hasiči-Rescue právě evakuuje pacienty přes kolejiště, přičemž u 23letého muže dochází k dalšímu zranění. Při přestupu přes kolejiště došlo k zaklínění jeho pravé končetiny, výsledkem je komplikovaná zlomenina kotníku. Jednotka ihned oznamuje veliteli zásahu současnou změnu stavu, pacient je tedy s dopomocí transportován k žebříkům ventilační šachty a následně dvoulanovou technikou v evakuačním trojúhelníku na povrch, kde je předán posádce RZP.

K ošetřovanému pacientovi s polytraumatem přibíhají záchranáři s požadovaným vybavením. Pacientovi ihned fixujeme krční páteř, zahajujeme O2 terapii a připojujeme na monitor. Stav hodnotíme jako stabilní pro stanovený transport. Za pomoci jednotky Hasiči-Rescue překládáme pacienta na vakuovou matraci a následně upínáme do transportní vany. Je zahájen přesun k žebříkům evakuační šachty.

Procházíme systémem ventilační šachet a blížíme se k připravenému stanovišti pro lanový transport na povrch. Pouze ve dvou záchranářích pronášíme transportní vanu přes vzduchové filtry a dostáváme se k průchodu do šachty FR 65. Poslední úpravy před uvedením vany do visu a kontrola fyziologických hodnot pacienta. Záchranář hlásí připravenost na výstup a na vrcholu šachty se rozpohybuje kladkostroj.

Vana zvolna stoupá vzhůru a zbylý počet záchranářů vylézá po žebřících k východu, aby pomohli při tahání kladkostroje. Do vysílačky se ozývá volací znak záchranáře stoupajícího s pacientem a hlásí stabilní stav, avšak připomíná nutnost urgentního transportu do traumacentra. Posádka RZP je na místě a čeká na převzetí pacienta ihned, jak opustí prostor kiosku ventilační šachty.

Záchranáři odklánějí vanu z osy lana za zábradlí a vynáší pacienta na plochu před kioskem ventilační šachty. Posádce RZP je přednesen současný stav a nynější postižení pacienta s podanou medikací a suspektními diagnózami. Posádka přebírá pacienta do vozu a tímto okamžikem je zahlášen konec akce.Z pohledu obou jednotek můžeme říci, že cvičení splnilo stanovený situační plán a bylo v něm obsaženo vše, co bylo cílem.

Upřímné poděkování z naší strany patří jednoznačně dopravním podnikům hlavního města Prahy za jejich ochotu a vstřícnost při organizování celého námětového cvičení, dále děkujeme soukromé záchranné službě Trans Hospital, společnosti Alpsport za zapůjčené vybavení OOPP, manželům Vaňurovým a p. Topinkovi za pořad 112, Martinu Novákovi za vynikající fotodokumentaci, společnosti Paramedikshop za zapůjčení zdravotnické techniky, maskérům z oblastního spolku ČČK Praha 9 Davidu Peřanovi a Veronice Havelkové a v neposlední řadě figurantům, kteří výborně ztvárnili role pacientů.

Děkujeme.

Za E.R.S.
P. Oliva – Velitel jednotky


-miw-

Sdílet