Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová hasičská stanice v Praze – Holešovicích byla slavnostně otevřena, zázemí tu budou mít i potápěči

V úterý 18. ledna 2022 byla slavnostně otevřena nová hasičská stanice v Holešovicích za účasti ministra vnitra Víta Rakušana, generálního ředitele HZS ČR generálmajora Vladimíra Vlčka, primátora Prahy Zdeňka Hřiba, náměstka primátora pro bezpečnost petra Hlubučka, starosty MČ Prahy 7 Jana Čižinského, ředitele pražských hasičů plk. Luďka Prudila a bývalého ředitele HZS hl. m. Prahy brig. gen. Romana Hlinovského.

Na tento slavnostní akt byla pozvána další řada významných hostů, bývalí a současní příslušníci HZS hl. m. Prahy a další hosté.

Přečtěte siHasičská stanice v Holešovicích prošla kolaudací, hasiči se do ní nastěhují ještě do konce letošního roku

Před polednem ministr vnitra spolu s řečníky přestřihli pásku a pak si novou stanici prohlédli hosté v doprovodu ředitele pražských hasičů a velitele stanice. Ministr vnitra také spolu s generálním ředitelem a primátorem vyhlásil symbolický slavnostní výjezd hasičské jednotky na historický zvon.

Dva koronavirové roky jsme dennodenně viděli, jak jsou hasiči nepostradatelní. Je nutné jim za to děkovat, ale lepší než slova jsou činy. Je skvělé, že hasiči z pražských Holešovic už nemusí jezdit zachraňovat životy z 80leté staré dřevěné budovy, ale mají konečně důstojné zázemí,

popřál hasičům ministr vnitra Vít Rakušan.


Při mimořádných událostech se na naše hasiče můžeme vždy plně spolehnout, a proto je úkolem hlavního města Prahy být jim stabilním partnerem. Abychom umožnili výstavbu moderní stanice, převedli jsme potřebné pozemky bezplatně na stát.

Těší mě, že dnešním dnem jsme definitivně napravili dluh vůči pražským hasičům, kteří se po desítkách let dočkali důstojného zázemí pro výkon své náročné práce,

říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města.


Jsem velmi rád, že se nám po tolika letech podařilo otevřít novou stanici v Praze-Holešovicích, která se stává centrální stanicí pražských hasičů. Mou snahou vždy bylo a bude zajistit pro hasiče to nejlepší možné zázemí.

Věřím, že podobně se nám povede zrekonstruovat i jiné stanice v ČR, kde hasiči v současné chvíli nemají zcela vyhovující podmínky pro výkon služby. Hasičům přeji mnoho úspěšných výjezdů se šťastným koncem,

řekl generální ředitel HZS ČR, genmjr.. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.


I díky skvělé spolupráci a koordinaci složek Integrovaného záchranného systému patří Praha mezi nejbezpečnější města na světě. Tuto spolupráci dále rozvíjíme.

Od roku 2023 bude v tomto areálu sídlit také stanoviště Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy,

říká náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček.


Chtěl bych hlavně poděkovat svým kolegům, kteří se na přípravě, realizaci a zprovoznění nové holešovické stanice podíleli,

řekl ředitele HZS hl. m. Prahy plk. Luděk Prudil.


Původní stanice byla postavena jako jedna ze sedmi provizorních stanic v roce 1942 v období protektorátu Čechy a Morava.

O výstavbě bylo rozhodnuto také na základě předpokladu hrozících náletů spojeneckými letadly v průběhu 2. světové války. Rozhodnutí vydal tehdejší velitel hasičského sboru v Praze, plk. Bruno Petersen, dříve požární ředitel města Düsseldorf.

Toto zásadní rozhodnutí lze považovat za historicky první plošné pokrytí území hlavního města Prahy. Stanice Holešovice byla poslední dochovanou stanicí z této doby.

Projektová příprava na výstavbu nové centrální stanice byla zahájena v roce 2015. Dne 31. 10. 2016 bylo vydáno rozhodnutí u umístění stavby. 28. 6. 2017 Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR vydal stavební povolení na celý areál HS Holešovice.

12. 8. 2019 byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení první etapy projektu, objektu centrální výjezdové stanice, s firmou Garden Line a VÁHOSTAV. Stavba samotná byla zahájena 1. 9. 2019.

Stavba byla postavena za 367 289 861,7­2 korun.

Na stanici bude organizovaný výjezd dvou družstev 1+5 a jednoho družstva 1+3. Dále zde bude automobilový žebřík, plynový hasicí automobil, velkoobjemová cisterna a technický automobil potápěčů se člunem včetně barokomory. Stanice bude fungovat jako opěrný bod pro práci pod vodní hladinou a bude sloužit pro zásahy u dopravních nehod.

Na stanici budou také velící důstojníci směn. Ze stanice bude vypravován odřad v souvislosti s mezinárodními záchrannými operacemi do zahraničí nebo pomoci ostatním HZS krajů v rámci ústřední koordinace. Na stanici typu C3 budou sloužit tři směny, v každé 26 hasičů. Minimální počet na směnu je 19 hasičů.

V hasebním obvodu stanice jsou Bohnice, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry, Hloubětín, Holešovice, Kobylisy, Letňany, Libeň, Prosek, Střížkov, Troja, Třeboradice a Vysočany.

Bude také zahájena výstavba budovy B, tedy administrativního objektu, navazujícího na budovu A. Na základě požadavku MČ Prahy 7 byl pozměněn původní návrh a jako dominanta ul. Argentinská byla navržena devítipodlažní výšková budova.

Dokumentace pro provedení stavby budovy B byla HZS hl. m. Prahy předána dne 30. 4. 2020. Stavební povolení – změna části stavby, byla SÚ MV ČR vydána 13. 3. 2020.

V roce 2023 bude v areálu dislokováno stanoviště ZZS hl. m. Prahy. V následujících letech je plánována výstavba budovy C pro ředitelství Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Martin Kavka
tiskový mluvčí
HZS Praha
Sdílet