Neděle 10. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na obzoru PYROS – INTERPROTEC – ISET 2002

Trojlístek bezpečnostních veletrhů PYROS – INTERPROTEC – ISET se uskuteční pod společným mottem „Ochrana života, zdraví a majetku – prevence, akce, represe“.

Ve stejném termínu se navíc uskuteční čtveřice veletrhů techniky, technologií a řemesel, která zahrne 9. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 16. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, 11. mezinárodní veletrh pro řemesla New SIMET a 2. mezinárodní veletrh textilní techniky TEX-TEC.

Zájem o sedmičku veletrhů je značný – ve skutečnosti v Brně vznikla nová celoareálová akce. Obsazeno totiž bude zhruba 17.000 m2 čisté výstavní plochy, vystavovatelé přijedou ze 17 – 19 zemí a očekává se, že veletrhy navštíví na 35 tisíc odborných návštěvníků. Přitom dalších až 25.000 mladých návštěvníků do pavilónů zavítá z veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS. Tato veletržní akce se na brněnském výstavišti pořádá současně, i když má specifický charakter.

Brněnské výstaviště bude v provozu během akcí od 9.00 do 17.00 hodin s výjimkou posledního dne, kdy provoz končí již v 16.00 hodin. Permanentní vstupenka bude stát 250 Kč, celodenní 100 Kč a zlevněná 50 Kč (včetně DPH). Katalog lze zakoupit u pokladen před vstupem do areálu a na stáncích ELIS v areálu výstaviště za 50 Kč.

Jedenáctý PYROS
Nejvýznamnější hasičský veletrh u nás i ve střední a východní Evropě


Mezinárodní veletrh požární techniky PYROS je nejvýznamnějším veletrhem svého druhu v zemích střední a východní Evropy. Jako jediná z obdobných tuzemských akcí je také zařazena včetně Evropského setkání hasičů PYROMEETING do prestižního katalogu Comitée Technique International de Prevention et d'Extinction du Feu (CTIF).

PYROS je pořádán pod záštitou Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ČR Miroslava Štěpána má PYROS " …své pevné místo mezi odborníky působícími ve všech oblastech požární ochrany," je však přitažlivý pro všechny: „Myslím si, že propagace požární ochrany a činnosti hasičů není nikdy dost a veletrh PYROS umožňuje zpřístupnit tuto oblast nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti.“ Spoluorganizátorem a odborným garantem veletrhu je Asociace grémium Alarm (AGA), odborným garantem Pojišťovna Zürich.

Veletrh PYROS předčí letošními výsledky statistiku posledního ročníku v roce 2000, kdy se v Brně prezentovalo 120 firem z šesti zemí na celkové čisté výstavní ploše 5.194 m2. Mezi největší letošní vystavovatele budou patřit společnosti KILIAN CS, THT, s.r.o., DEVA F-M, s.r.o., Pavliš a Hartmann, s.r.o., Strojírna Potůček Slatiňany, Total Walther-SHZ.

INTERPROTEC
Význam bezpečné práce a tím i veletrhu vzrůstá s přibližováním ČR do EU


INTERPROTEC je veletrhem, který u nás nemá konkurenci a je přitažlivý pro tuzemské i zahraniční vystavovatele. Pořádá se pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, odbornými garanty jsou Akademie práce a zdraví ČR, Český úřad bezpečnosti práce, Institut výchovy bezpečnosti práce, Výzkumný ústav bezpečnosti práce a CZECH PROTEC (Sdružení českých výrobců a distributorů ochranných prostředků, technologií a produktů zajišťujících ochranu osob a majetku; toto sdružení je rovněž spoluorganizátorem akce).

Ředitel Institutu výchovy bezpečnosti práce ing. František Rožek hodnotí INTERPROTEC takto: „… vytváří příležitost k setkání výrobců a uživatelů osobních ochranných pracovních prostředků a umožňuje srovnat nabídku domácích a zahraničních producentů těchto prostředků. Zároveň je místem navázání nových obchodních kontaktů a výměny aktuálních informací… Pomáhá k urychlení vzájemného vyrovnání bezpečnostní úrovně a ke zlepšení vybavenosti zaměstnanců vhodnými osobními ochrannými prostředky a pomůckami.“

Poslední ročník veletrhu INTERPROTEC se uskutečnil v roce 2000 a zúčastnilo se jej 86 firem z devíti zemí. Pronajatá čistá výstavní plocha činila 1.576 m2. Největšími vystavovateli nadcházejícího ročníku jsou společnosti 3M Česko, s.r.o., ČERVA – EXPORT-IMPORT, ŘEMPO Holoubek, a.s., TRIO Zlín OOPP, s.r.o., LEMAITRE SAFETY PRODUCTS, s.r.o., Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně a další.

ISET podruhé

Premiéra veletrhu ISET se uskutečnila před dvěma lety a setkala se s velmi příznivým ohlasem. Konkrétně nový veletrh podle nezávislého průzkumu mínění tehdejší dvě třetiny odborných návštěvníků okamžitě zařadily na čelné místo mezi tuzemskými akcemi svého druhu. Prvního ročníku veletrhu se zúčastnilo 54 vystavovatelů z ČR a USA, celková čistá výstavní plocha dosáhla 2.671 m2.
Nadcházející ročník – který se uskuteční pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia ČR a Národního bezpečnostního úřadu ČR (spoluorganizátorem a odborným garantem veletrhu je Asociace Grémium Alarm a odborným garantem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR) v pavilonu G1 – premiérová čísla s největší pravděpodobností překoná.

Největšími letošními vystavovateli jsou Muzeum Policie ČR (s vůbec největší expozicí o cca 700 m2), ABBAS, spol. s.r.o., ARCANUM, s.r.o., AGA, ASBS (Asociace soukromých bezpečnostních služeb), DIRICKX BOHEMIA, JIMI CZ, spol. s r.o., MITA Press, s.r.o., Trade FIDES, a.s., ZASIS, s.r.o., F.S.C. Bezpečnostní poradenství, FAMILY MEDIA, spol. s r.o. a další.
Až do roku 2000 spadaly obory dnešního veletrhu ISET do rámce dvou jiných akcí – Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů IDET a Mezinárodního finančního a investičního veletrhu FIBEX. Nový veletrh jako specializovaná akce lépe vyhovuje nejen návštěvníkům a komerčním vystavovatelům, ale také Policii ČR, protože více přispěje „… ke sbližování občanské veřejnosti a policejní složky – kdysi vnímané jako represivní,“ jak zdůraznil ministr vnitra Stanislav Gross. Na tato slova navázal v souvislosti s účastí Policie ČR na veletrhu ISET policejní prezident JUDr. Jiří Kolář: „Hlavním záměrem naší veletržní účasti je demonstrovat maximální otevřenost represivního orgánu, jakým policie bezesporu je, ve vztahu k veřejnosti. Naším cílem je stát se v podstatě servisem, službou občanské společnosti.“

Autor:

Veletrhy Brno, a. s., odbor PR a reklamyManažerka PR a reklamy: Mgr. Milena Marešová, e-mail: mmaresov@bvv.cz, tel.: 05 4115 2546, fax: 05 4115 3079, adresa: Výstaviště 1, 647 00 Brno, http://www.bvv.cz
Sdílet