Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

NSW Police Rescue Squad – policejní záchranáři

Jistě všichni znáte australský televizní seriál Záchranáři.Tento článek je právě o nich,tedy vlastně o těch skutečných,co je v seriálu ztvárňují známí australští herci.

Jejich historie se traduje už od roku 1942,kdy byl vytvořen záchranný oddíl Cliff Rescue Squad,který měl za úkol zachraňovat zraněné lidi na pobřežních útesech Nového Jižního Walesu.Během několika málo let již tito policisté-záchranáři z oddílu Cliff Rescue Squad zasahují při veškerých záchranných akcích i ve vnitrozemí.V roce 1954 je v rámci reorganizace NSW Police vytvořen na bázi starého oddílu Cliff nový již se jménem NSW Police Rescue Squad.Tento název je užíván dodnes.
V současnosti jsou policejní záchranáři nedílnou složkou bezpečnostního systému nejen v NSW,ale i po celém území Austrálie. Je to dáno také jiným systémem záchranných prací než např.v ČR.U nás na rozdíl od Austrálie tuto záchranářskou činnost vykonává v plné míře HZS.V některých australských městech je do záchranných oddílů včleněn i pyrotechnický oddíl(Bomb Squad).
Záchranáři jsou vycvičeni jako experti na záchranu osob za použití horolezecké techniky.Samoz­řejmostí je poskytování kvalifikované předlékařské péče.Krom lezeckého výcviku záchranáři ještě ovládají použití hydraulického vyprošťovacího zařízení(Ener­pac),dýchací přístroje(Racal,Fen­zy),různé měřící přístroje od detektoru kovů po chemické a samozřejmě i práci policisty.Tito lidé u sebe mohou nosit zbraň.
Jejich hlavní náplní jsou nejčastěji tyto druhy zásahů : záchrana osob ve výškách a nad volnou hloubkou(skály,ú­tesy,stavební lešení,výškové budovy atd.),záchranářské práce v průmyslových objektech,při dopravních nehodách-silničních,že­lezničních,le­teckých a dalších mimořádných situacích.Podílejí se také na záchraně zvířat a dobytka,zasahují ve zdraví škodlivém prostředí(únik chemických látek apod.).Zajišťují také záchrannou podporu při nebezpečných zásazích police-spec.jednotek.
Centrála záchranářů se nachází v Zetland Police Complex č.81 na Portman Street v Sydney.Z této stanice je zajišťována jednotkou HQ záchranářská činnost v centru města a na jeho východním předměstí.Další policejní záchranné stanice se nacházejí ve Wollongongu,New­castlu,Modrých Horách,Goulbur­nu,Lismoru a Bathurstu.Navíc je do NSW PRS včleněna také jednotka pro výcvik.
Závěrem lze říct,že NSW Police Rescue Squad je opravdu perfektně fungující složkou policie,která dosáhla i mezinárodního uznání.A to i díky televiznímu seriálu.

Pro Požáry.cz Václav Porkát HZS ČD Praha
Sdílet