Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hledání pohřešovaných osob v terénu: práce pro kynology

Každý rok média referují o mnoha případech hledání pohřešovaných osob. Nejčastěji jde přitom o děti či naopak příslušníky nejstarší generace. Při jejich hledání jde často o každou minutu, jak jsme se ostatně měli možnost přesvědčit i při několika mediálně známých kauzách z minulých let.

Pohřešovaní lidé se přitom mohou pohybovat v rozsáhlém a členitém území a tak nedílnou součástí akce na jejich záchranu je i nasazení záchranářských psů. Donedávna však chyběl jednotný rámec, kterým by byla prověřena odbornost nasazovaných kynologů a psů. Od tohoto víkendu tedy započaly atestace záchranářů, kteří mají zájem se zúčastnit těchto akcí složek IZS.

Mezi sportem a praxí je rozdíl
V Krušných horách, v lokalitě Klíny, proběhly během soboty a neděle první atestační zkoušky záchranných psů určených pro tzv . „plošné vyhledání“. Z třinácti nasazených týmů (pes+psovod) jich atestací prošly pouze čtyři. Plošné atestace proběhly na základě pokynu č. 48/2003 generálního ředitele HSZ a náměstka ministra vnitra. Šlo o první akce svého druhu, zatím totiž GŘ HZS organizovalo pouze atesty pro sutinové vyhledávání.
První plošné atestace ukázaly, že tuzemským kynologům, kteří hodlají dát svoje schopnosti ve prospěch IZS, nechybí nadšení a energie. Jistě si zaslouží ocenit nasazení a dobrá vůle všech účastníků, když obětovali prázdninový víkend a kvůli atestacím museli někteří z nich urazit i několik set kilometrů.
Samotné výsledky zkoušek však také ukázaly, že většina ze záchranářů dosud překonává návyky ze sportovních záchranářských disciplín, které jsou v praxi mnohdy přítěží. V tomto ohledu je nutné zdůraznit zejména poměrně malou samostatnost psů při práci a u některých i poměrně malý elán do práce. Také nutnost orientace v terénu občas psovodům komplikovala život.
Samotná zkouška byla rozdělená na dvě kola: denní a noční vyhledání. Obě akce svým průběhem i legendou maximálně imitovaly reálné nasazení, a to včetně náročných rychlých pěších přesunů v terénu.

Hory, i pro kynology krušné
Denní zaměstnání spočívalo v prohledávání terénu o velikosti cca 50 000 m2 dvěma psovody. Každý z psovodů dostal přidělenou polovinu úseku, který měli prověřit. Časový limit na tuto práci byl 55 minut, a to včetně cca 3 km přesunu pěšky na výchozí stanoviště. Tam se měli záchranáři pokusit vyhledat ve vymezeném úseku 4 pohřešované osoby. Psovodi obdrželi popis všech pohřešovaných a jejich objevení, aktuální zdravotní stav a všechny další relevantní okolnosti měli za pomocí radiostanice hlásit do štábu celé akce. Přes toto první kolo se nepodařilo projít třem záchranářským týmům.

Večerní zaměstnání začínalo v cca 22,00 hod. Psovod dostal za úkol v terénu vyhledat zadaný sektor, který mu byl určený pro prověření. Ten byl o rozloze cca 50 000 m2 a na jeho prohledání měl tým časový limit 30 minut, a to včetně přesunu. Zatímco terénní pás pro denní vyhledání byl podélně s horským svahem, sektor pro noční práci byl přímo do prudkého horského svahu. Až později se účastníci dozvěděli, že před několika lety v tomto prostoru bylo nalezeno pohřešované dítě, které se zde ztratilo při hře a následně bylo nalezeno přivolanými záchranáři.Náročný terén, časový tlak a ztížená orientace ve tmě vytvořili pro většinu nasazených takový problém, že přes noční zaměstnání prošly pouze 4 týmy.

Každý začátek je obtížný
Plošné atestace byly premiérou, a tak poměrně malé množství úspěšných absolventů není příliš překvapující. Je logické, že na nový systém práce si musejí tuzemští psovodi teprve zvyknout. Účast na atestech tak zřejmě jak úspěšným účastníkům zkoušek, tak hlavně těm neúspěšným, bude dobrou zkušeností pro jejich další odborný růst.
Na organizování atestů se kromě pracovníků GŘ HZS a členů odborné kynologické komise MV podíleli také dobrovolní hasiči z SDH Litvínov. Těm je nutné za jejich ochotu a pomoc vyslovit poděkování. Dík si zaslouží také Horská služba ČR, která pro akci poskytla zázemí.

Gustav Hotový
Lektor služební kynologie MV
Sdílet