Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Protipovodňové opatření na Praze 8

Praha 8 testovala protipovodňové opatření na stoletou vodu v Libni.

Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 8 zkoušela protipovodňovou mobilní zábranu (PPMZ)v prostoru ulice Švábky.

Tento prostor se v roce 2002 stal místem, kde došlo k největšímu přítoku Vltavy do prostor nejvíce postižené oblasti Karlína.

Výrobce PPMZ je společnost Rubena Náchod, která zde představila svojí v současnoti nejdelší a nejvyšší PPMZ.
Součástí PPMZ jsou také kanálové ucpávky.

Délka PPMZ je cca 13 m.
PPMZ byl umístěn v prostoru tzv. Železničního valu.
Instalace se též účastnili HZS Mitas společnosti Rubena Náchod, SEZAM, Povodí Vltavy, Vodovody a kanalizace Praha a také jednotka dobrovolných hasičů MČ Prahy 8.

Jako technická pomoc zde po celý den pomáhala i technika HZS hl.m.Prahy (PVP,AZ a autojeřáb).
Sdílet