Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

IX ročník Poháru Českého Ráje

SDH Hrubá Skála ve spolupráci s Obecním úřadem Hrubá Skála pořádají IX. ročník POHÁRU ČESKÉHO RÁJE v hasičských disciplínách.I­lustrační foto.

běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami
a štafet 4×100 metrů s překážkami

zařazeného do seriálu Český pohár 2004

*************­************************­*************
sobota 7. srpna 2004

atletický stadión AC Turnov


Přihlášky :

Přihlásit se může závodník sám nebo prostřednictvím organizace písemně do 31. 7. 2004 na adrese:

KOŽELUH Jiří
Hrubá Skála 52
511 01 TURNOV

nebo e-mail: SDH.HrubaSkala@volny.czPřihláška musí obsahovat :

- jméno a příjmení soutěžícího, přihláška družstva jména a příjmení všech členů štafety

- název a adresu vysílající organizace závodníka vč. PSČ a kontaktní spojení (telefon,e-mail)

Případné telefonické dotazy je možné volat na t.č. 724179451 nebo po 19.00 hod. na č.t. 481389277

Startovní listina s uvedením jmen a vysílající organizace bude účastníkům předána při prezentaci.
Cestovné :

Všichni startující a jejich doprovod cestují na vlastní náklady.

Lékařská prohlídka :

Vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za to, že je zdráv a byl prohlédnut lékařem.

Startovné :

Každý závodník nebo skupina závodníků uhradí startovné ve výši 50,– Kč za osobu a 150,– Kč za štafetu při prezentaci. Při neúčasti přihlášeného závodníka lze vyslat náhradníka.Časový harmonogram :

6.45 – 8.30 – možnost nácviku
7.00 – 8.00 – prezentace závodníků
8.15 – 8.30 – slavnostní zahájení
8.45 – 13.30 – rozběhy mužů a žen na 100m.
14.00 – 16.00 – soutěž štafet mužů a žen
16.30 – vyhlášení výsledků


Technické provedení :

Soutěž bude probíhat na stadiónu AC Turnov na dráze s umělým povrchem MONDO. V kategorii jednotlivců budou startovat vždy 3 závodníci najednou.
Dráha, oblečení, překážky, přilba, materiál dle „Pravidel PS“ a dodatků i Výkladu pravidel PS vydaného ústředím SH ČMS.
Hadice 20 m, váha 2.5 kg,spojky ROTT nebo DIN, rozdělovač a proudnici si každý závodník přinese vlastní.
Soutěž ve štafetách se běží pouze na jeden pokus (podle výše uvedených pravidel) s vyjímkou čtvrtého úseku, kde bude přenášen RHP PG 6 (muži i ženy).

UPOZORNĚNÍ !
Vzhledem k povrchu dráhy je ZAKÁZÁNO použití jakýchkoliv hrotů nebo hřebů na žebříku pro domeček. Spodní část žebříku musí být vybavena měkkým materiálem (molitan). Toto bude kontrolováno před odstartováním každého pokusu.Upozorňujeme závodníky, že doba přípravy a provedení pokusu je u běhu na 100 m. 1 minuta 30 sekund a u běhu štafetového 3 minuty.


POUŽITÍ TRETER je ZAKÁZÁNO !!!

Vážení sportovní přátelé,

velice rádi Vás uvítáme u nás v srdci Českého ráje v Turnově na IX. ročníku Poháru Českého ráje. Jednoho ze závodů zařazených do seriálu Český pohár 2004.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s rozhodnutím štábu soutěže. V soutěži v běhu na 100 m. s překážkami jednotlivců poběží všichni startující dva pokusy. Poté bude na základě dosažených časů stanoveno konečné pořadí. V běhu štafetovém bude dosažený čas určovat konečné pořadí.

Pro Vaši orientaci předkládáme několik rad a pokynů

Zahájení : Povinností všech závodníků je zúčastnit se zahájení soutěže.

Prezentace : Provádí se v budově rozhlasu. Registraci může provést jak samotný závodník, tak i vedoucí družstva za celé družstvo.

Šatny : Je možné využít šaten, které se nacházejí v přízemí budovy AC Turnov. Za odložené věci pořadatel neručí.

Rozcvičování :Provádí se zásadně mimo prostor, kde probíhají závody.

Odkládání věcí : Závodníci odkládají věci před startem na určené místo u startu, po absolvování disciplíny se vracejí zpět mimo dráhy disciplín,hadice se smí svinovat jen ve vyhrazeném prostoru.

Časy : Jsou měřeny elektronicky a budou vyhlášeny do 1 minuty po skončení pokusu.

Startovní čísla : Je nutno ihned po skončení 2.pokusu na 100 m. a po štafetě odevzdat.

Časový průběh : Uvedený časový průběh je pouze orientační , proto každý závodník musí sledovat průběh soutěže, aby nezmeškal start.


Zdravotní služba : Je zajištěna pořadatelem.Občerstvení : Občerstvit se je možné v prostoru
stadionu.V Hrubé Skále 1.června 2004
Štáb soutěže
Sdílet