Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VI.ročník Schody 2004 – Bratislava

Propozice VI. ročníka soutěže MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU SCHODY 2004. Ještě je několik volných míst, tak neváhejte.

I. Dátum a miesto konania súťaže:

Termín konania súťaže: 6. august 2004,
Miesto konania súťaže: budova Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity na Radlinskej ulici č.11, Bratislava – Staré Mesto
Prezentácia účastníkov: Hasičská stanica č.1, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava – Staré Mesto

II. Organizačný výbor:

pani Ružičková – čestný predseda
Ing. Dušan Timko – vedúci súťaže
Alojz Ábel – sponzoring
Pavol Tulák – hlavný rozhodca
Ing. Juraj Kopúnek – prezentácia súťažiacich a spracovávanie výsledkov
Branislav Petrovič, Marek Šubín – MTZ
Peter Križanský – občerstvenie
Bc. Marián Dritomský – ubytovanie


III. Časový priebeh súťaže:

07.00 – 10.30 hod. Prezentácia účastníkov na HS 1 – Radlinského č.6, Bratislava – Staré Mesto
10.30 – 10.50 hod. Organizačné pokyny na HS 1, presun na miesto súťaže (cca. 100 m)
11.00 – 17.00 hod. Vlastná súťaž (budova Stavebnej fakulty STU Bratislava)
cca 17.00 hod. Vyhodnotenie (vestibul Stavebnej fakulty STU Bratislava)


IV. Pravidlá súťaže :

Jedná sa o súťaž dvojčlenných skupín hasičov z rovnakého hasičského zboru v behu na 24. podlažie budovy, s osobnými ochrannými prostriedkami a za použitia IDP. Meria sa čas posledného z dvojčlenného súťažného družstva. Rozdiel medzi dvomi bežiacimi hasičmi nesmie byť väčší ako dĺžka jedného schodišťového ramena. V opačnom prípade bude súťažná dvojica diskvalifikovaná. Môžu sa používať kompozitové fľaše k IDP.V. Výstroj:

1. Vlastná, ktorú tvorí:
- zásahový odev (prevlečník) – zásahový kabát a zásahové nohavice (samozrejme s vložkami),
- zásahová obuv,
- hasičská prilba,
- zásahové rukavice,
- nomexová kukla,
- dýchací prístroj s maskou.

2. V prípade neprinesenia si vlastných dýchacích prístrojov usporiadateľ zapožičia dýchacie prístroje Saturn S7.

VI. Počet súťažných dvojíc:

Z jedného hasičského zboru môžu súťažiť maximálne dve dvojice (4 hasiči).
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na to, že môže povoliť štart aj trom súťažným družstvám reprezentujúcich jeden hasičský zbor, pričom prihliada k veľkosti daného hasičského zboru a celkovému počtu účastníkov súťaže.
Celkový počet súťažiacich je z časových dôvodov obmedzený na 100 hasičov (50 súťažných dvojíc).
V prípade, že tento počet bude prekročený, usporiadateľ určí počty súťažiacich na každý hasičský zbor, prípadne vyradí niektoré zbory, ktoré sa prihlásili po naplnení daného maximálneho počtu 100 účastníkov.
Súťažiaci sa musia pred štartom preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že sú zamestnancami prihláseného hasičského zboru, ktorý zároveň zaručí ich zdravotnú spôsobilosť.


VII. Štartovné:

Výška štartovného je 400 Sk za súťažnú dvojicu, ktoré sa uhradí pri prezentácii súťažného družstva.


VIII. Ubytovanie:

Možnosť ubytovania účastníkov na VŠ internáte (cca 10 minút chôdze od hasičskej stanici na Radlinského ulici), cena od cca 120 Sk (1 lôžko v štvorlôžkovej izbe).
Záväzné prihlášky na súťaž nám zašlite najneskôr do 18. júla 2004.


IX. Upozornenie:

IDP musí byť naplnený na pracovný tlak s toleranciou ± 10 %.
Nad dodržiavaním ustrojenosti a tlaku vzduchu v IDP bude pred štartom zriadené kontrolné stanovište!!!
Chýbajúcu výstroj usporiadateľ súťaže nebude zapožičiavať!!!
V prípade nedodržania podmienok v bodoch IV. – VI. a IX. bude súťažná dvojica vylúčená zo súťaže.

X. Kontakt:
Kontaktná adresa: Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy (HaZÚ),
Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Telefón: 00421 2 529 22171, 529 22172
Fax: 00421 2 529 22394
Email: opera@mpz.sk


IX. Kontaktné osoby:
Ing. TIMKO Dušan – zástupca veliteľa útvaru, tel. HaZÚ: 00421 2 529 22171 kl. 192 alebo
mobil 00421 905 605 013
Bc. DRITOMSKÝ Marián – zmena B, tel. HaZÚ: 00421 2 529 22171 kl. 301
Ing. KOPÚNEK JURAJ – zmena A, tel. HaZÚ: 00421 2 529 22171 alebo
mobil 00421 902 601949
FAX – HaZÚ: 00421 2 529 22394
EMAIL – opera@mpz.sk, zastupca@mpz.sk

Přihláška ke stažení zde.
Sdílet