Pondělí 16. května 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské stanice se v pátek třináctého po letech otevřely školám i veřejnosti, je Den požární bezpečnosti

Proč pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Cílem je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená.

Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá na květen. Jeho tématem jsou „Požáry v přírodě – období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů“.

Moravskoslezský kraj

Stovky malých i velkých návštěvníků, včetně malých dětí s maminkami a seniorů, navštěvovaly během pátečního dopoledne 13. 5. 2022 všech 23 otevřených stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), a to během celorepublikového Dne požární bezpečnosti 2022, připravovaného vždy na „pátek třináctého“. Byly to jak rodinky, tak výpravy ze základních a mateřských škol, v Opavě i lidé s mentálním postižením z denního stacionáře Domovinka.

Hasičské stanice HZS MSK budou otevřeny celé páteční odpoledne, většina do 17 hodin. Vzhledem k zajištění bezpečnosti při ustupujícím covidu je sice letos základní program jednodušší než v předchozích letech (většinou bez dynamických ukázek moderní techniky), ale i tak zajímavý – prohlídky „stojící“ moderní techniky a prostor, kde výjezdoví hasiči tráví 24 hodin své služby, včetně zázemí – kuchyněk, tělocvičen, posiloven, společných ložnic, šaten, dílen a hygienických částí.

Některé stanice připravily pro děti stříkání z hadic, jiné i ukázku vyprošťování zraněných osob po dopravní nehodě (např. v Havířově). Neutuchající radost mezi dětmi vyvolalo také převlékání do zásahového obleku a nasazování pravé hasičské přilby.

Stanice HZS MSK Ostrava-Fifejdy (v centru města) provázela návštěvníky svým podzemním výcvikovým polygonem s překážkami z pletiva, kde hasiči trénují pohyb v těsném prostředí, věrně simulující požáry – za tmy, kouře a rušivých zvuků v plné zásahové výbavě, včetně dýchací techniky.

Do dnů požární bezpečnosti se tradičně zapojují také dobrovolní hasiči z Hrabyně (okres Opava). I letos připravili pro školáky a předškoláky překážkovou dráhu, ukázali jim svou moderní techniku a pohovořili o své činnosti.

HZS MSK

Olomoucký kraj

Hasiči na všech 13 stanicích v Olomouckém kraji přivítali v pátek 13. května na dni otevřených dveří stovky dětí a dospělých. Měli tak možnost nahlédnout za výjezdová vrata a podívat se do garáží se specializovanou technikou. Čekaly je komentované prohlídky, ukázky vyprošťování, výškové techniky, lezecké výstroje či potápěčského vybavení.

Zároveň byly pro děti všech věkových kategorií připraveny soutěže, kvízy, dětská TFA dráha či překážková dráha. Kdo splnil jednoduché hasičské úkoly, odnesl si na památku malou pozornost.

A proč vlastně připadá tato tradiční akce vždy na pátek třináctého? Protože již řadu let patří neodmyslitelně k hasičům. Naším cílem je pořádáním preventivně-výchovných akcí přispět ke zlomení pověry, která je s tímto datem spojená. Každý rok proto vyhlašuje Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti na pátek třináctého, letos připadá právě na květen.

HZS OLK

Liberecký kraj

Pátek třináctého nemusí být vnímán pouze jako smolný den. Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje pravidelně na vybraný „černý“ pátek Den požární bezpečnosti. Letos tento den připadl právě na 13. května 2022, kdy se hasiči po celé republice zaměřili na prevenci požárů v přírodním prostředí.

V Liberecké kraji u této příležitosti zpřístupnili profesionální hasiči vybrané stanice jak pro exkurze dětí mateřských a základních škol, tak i pro širokou veřejnost.

Komentované prohlídky s ukázkou zázemí, techniky a vybavení, které hasiči při záchranných a likvidačních pracích používají, upoutaly pozornost všech návštěvníků. Stanice byly v dopoledních hodinách přístupné pro školní exkurze, v odpoledních hodinách se areály stanic v Libereckém kraji otevřely pro veřejnost.

Malé návštěvníky nejvíce zaujala možnost si prakticky vyzkoušet použití „D-programu“ používaného hasiči Libereckého kraje hlavně při hašení požárů v přírodním prostředí. Prohlídka se setkala ve všech územních odborech s velkým úspěchem u širokého spektra návštěvníků, kterým hasiči odpovídali i na řadu zvídavých otázek týkajících se jejich náročného a zodpovědného povolání. Po dlouhé odmlce způsobené pandemií se tak konečně otevřely brány hasičských stanic veřejnosti.

HZS LBK

Sdílet