Úterý 9. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik vysokopecního plynu v areálu firmy Liberty Ostrava prověřil při cvičení složky integrovaného záchranného systému

Ve středu 29. června 2022 odpoledne se v areálu společnosti Liberty Ostrava uskutečnilo rozsáhlé taktické cvičení integrovaného záchranného systému, jeho námětem byl únik vysokopecního ply­nu.

K tomu mělo dle plánu cvičení dojít během opravy střešní konstrukce haly elektrárny, demontovaná část poškodila rozvod vysokopecního plynu ve výšce přibližně 8 metrů nad zemí. Několik pracovníků bylo zraněno.

Součástí cvičení bylo varování zaměstnanců ohrožených provozů i subjektů v areálu Liberty. Rovněž proběhla kontrola spojení s Dopravním podnikem města Ostrava a dispečinkem Správy železnic Přerov – ti by byli při reálném úniku informování v souvislosti s požadavky na odklon autobusové a vlakové dopravy.

Únik plynu zastavili uzavřením ventilu podnikoví hasiči Liberty s členy protiplynových čet. Po příjezdu ostatních jednotek požární ochrany zřizuje velitel zásahu štáb a zahajuje vyhledávání zraněných osob.

Celkem hasiči nalezli tři figuríny “v bezvědomí”, transportovali je do bezpečného prostoru a předali je do péče Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezské­ho kraje.

O varování obyvatelstva se pomocí mobilních sirén postarala Městská policie Ostrava.

Po zastavení úniku vysokopecního plynu, dostatečném naředění toxického oblaku a provedení kontrolního měření koncentrace oxidu uhelnatého v okolí předal velitel zásahu místo havárie provozovateli.

Do cvičení se sedmi automobily zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s velkoobjemovými cisternami dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, podnikoví hasiči Liberty Ostrava se šesti vozy, šest vozidel Policie České republiky a čtyři automobily Městské policie Ostrava.

ppor. Jakub Kozák, DiS.
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet