Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obce mohou podávat žádosti o dotace v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023

V úterý 19. července 2022 byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023.

Přečtěte siNové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH budou zadávány centrálně, budou mít automatické převodovky

Program zahrnuje trojici účelů

JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF – pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách portálu. Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022.

Pro danou potřebu jsou k dispozici kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek.

Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 „Zdůvodnění nezbytnosti akce“ na připraveném formuláři.

Příloha „Zdůvodnění nezbytnosti akce“ musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Sdílet