Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhla oslava 100 let Zemské hasičské jednoty na Slovensku, součástí byla pontifikální mše svatá

Psal se rok 1922, kdy vedení Svazu československého hasičstva zvalo na celostátní setkání hasičstva v Trenčíně ve dnech 5.-7. 8. 1922.

V sobotu 6. 8. 1922 přišli hosté z Čech, Moravy, Slezska a delegáti hasičských sborů ze Slovenska do dvorany trenčínského hotelu Tatra (nyní Elizabeth), kde byla založena Zemská hasičská jednota na Slovensku z popudu průkopníků hasičstva Vojtěcha Nemáka a Miroslava Schmidta.

Následovníci z Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky se po 100 letech na den přesně sešli, aby společně oslavili století organizované požární ochrany.

Slavnostní den započal pontifikální mší svatou v piaristickém kostele sv. Františka Xaverského, kterou za přítomnosti velkého množství hasičů ve stejnokrojích a slavnostních praporů celebroval J.E. mons. František Rábek, vojenský ordinář pro ozbrojené sily a ozbrojené složky SR a biskupský vikář plk. PaedDr. Jozef Paluba.

Na závěr slavnostní mše proběhlo požehnání nového praporu DPO SR.

Velkolepé oslavy pokračovaly slavnostním průvodem za vedení mažoretek z Nové Dubnice a Hudby Ministerstva vnitra SR od hotelu Elizabeth na Mírové náměstí, kde proběhly slavnostní projevy a zdravice četných hostů.

Delegaci SH ČMS zastupoval první náměstek starostky Josef Bidmon a vedoucí ÚOROO Pavel Říha. Slavnosti se účastnili i dobrovolní hasiči z České a Maďarské republiky.

Vrcholem oslav bylo dekorování velkého množství hasičských praporů pamětní stuhou a křest knihy Mgr. Stanislava Vanče „100 rokov ZHJ na Slovensku a DPO SR“.

V doprovodném programu byly připraveny ukázky zásahu profesionálních hasičů OR HaZZ Trenčín. K vidění byla historická i současná požární technika. Četným divákům se představili i mladí hasiči, kteří jsou zárukou, že další generace dobrovolných hasičů bude pomáhat dál. Pro děti byly připraveny hry a soutěže.

Odpoledne v prostorách Úřadu Trenčínského samosprávního kraje se odehrálo republikové valné shromáždění, kdy byl delegáty zvolen nový prezident Bc. Jozef Smolinský, společně s novým vedením DPO SR.

V rámci doprovodného programu připravili členové skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární ochrany při Centru hasičského hnutí Přibyslav tematickou výstavu československých uniforem, medailí a odznaků, funkčního a hodnostního označení a modelů požárních vozidel.

V podvečer ulicemi Trenčína projela spanilá jízda.

Text: Mgr. David Dvořáček
Foto: Sláva Gajdošíková, Trenčiansky samosprávny kraj


Generální inspektor Bc. Jozef Smolinský vstoupil mezi dobrovolné hasiče v 15 letech v roce 1970. V letech 1984–1998 vykonával funkci velitele DPS a od roku 1994 předsedy DHZ Stará Turá.

V současnosti vykonával funkci předsedy OV ÚzO DPO SR v Novém Městě nad Váhem, předsedy KO DPO SR Trenčín, člena Sněmu DPO SR a člena Prezídia DPO SR, člen 2014–2017, předseda 2017-dosud Republikové organizačně-právní komise.

V průběhu svého působení v řadách dobrovolných hasičů absolvoval celou řadu odborných školení. Hasičstvu se věnoval i profesionálně, když 20 let působil jako technik požární ochrany v podniku CHIRANA-PREMA a.s. Stará Turá a od roku 1999 byl přednostou okresního úřadu jmenovaný do funkce náčelníka odboru požární ochrany.

Úkoly vyplývající ze zastávaných funkcí si plnil vždy zodpovědně a získané zkušenosti ochotně předával ostatním členům a funkcionářům.

V průběhu svého členství se významnou mírou zapříčinil o rozvoj dobrovolného hasičstva hlavně v okresech Trenčín a Nové Město nad Váhom.

Za svoji práci byl oceněný množstvím děkovných listů a ocenění na úrovni okresu, kraje a DPO SR. V roce 2011 mu byl udělen Řád sv. Floriána, 2015 titul „Zasloužilý člen DPO SR“ a 2020 „Řád čestného hasičstva“. Toto nejvyšší vyznamenání převzal za dlouholetou aktivní a záslužnou práci v dobrovolné požární ochraně.

Jako člen pracovní skupiny za DPO SR se podílel i na zpracování návrhu celoplošného rozmístění sil a prostředků hasičských jednotek na území Slovenské republiky. Je pravidelný účastník Mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýně a dlouhodobě vede družbu s OSH Uherské Hradiště.

Mgr. David Dvořáček
Foto: DPO SR

Sdílet