Středa 28. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ve Ždírci nad Doubravou mají hasiči dvojnásobnou radost, moderní Scania od THT parkuje v nové zbrojnici

Na sobotu 10. září 2022 jen tak nezapomenou hasiči ani obyvatelé Ždírce nad Doubravou, v nově postavené hasičské zbrojnici totiž zaparkovala rovněž zcela nová cisterna Scania od firmy THT Polička.

Mohu říci, že na tento okamžik čekaly generace zdejších hasičů. Díky odvaze zastupitelů, dostupnosti dotačního titulu a v neposlední řadě aktivního zapojení místního hasičského sboru se podařilo vybudovat toto velké dílo.

Hasiči získávají odpovídající zázemí, moderní garáže pro zásahová vozidla s přímým napojením na krajské operační středisko. Kromě toho je v hasičárně kvalitní sociální zázemí, prostor pro setkávání jak dětí, které se věnují hasičskému sportu, tak dospělých.

Historie hasičů ve Ždírci nad Doubravou je dlouhá téměř 120 let. Úloha hasičů je od začátku stejná – ochránit obyvatelstvo našeho města a okolí před ohněm a jinými útrapami. Na začátku se pořádaly sbírky, aby hasiči mohli mít odpovídající vybavení – stříkačku, hadice, sekery, zásahové oblečení.

Dnes sbírky nepořádáme, rovněž se ale snažíme, aby výbava našeho sboru odpovídala dnešním potřebám.

Dovolte mi také pozvat vás na ukázku nového zásahového vozidla ždíreckých hasičů. Jedná se o špičkově vybavené auto, které nám v uvozovkách mohou závidět i leckteré profesionální sbo­ry,

uvedl starosta města Bohumír Nikl.

Zbrojnice

Stavba nové hasičské zbrojnice byla mnoho let poptávána jednotkou, která má v posledních letech jako JPO II mnoho výjezdů k požárům, dopravním nehodám i technické či zdravotnické pomoci.

Jedná o klasickou zděnou stavbu s železobetonovými prefabrikovanými stropy a střešní konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků. Obvodová stěna splňuje tepelně izolační parametry bez použití doplňujícího izolantu.

Ve štítech je lokálně navržen polystyren tloušťky 200 mm, jako dekorační prvek.

Zastavěná plocha činí 661 metrů čtverečních a celkově obestavěný prostor pak 5 120 m2. Užitná plocha prvního nadzemního podlaží je 552,9 m2 a druhého nadzemního podlaží 312,3 m2.

Vytápění objektů je realizováno plynovým kotlem.

Zbrojnice je navržena jako budova, která je hmotově oddělena na jednotlivé bloky.

V prvním nadzemním podlaží se v pravé části nachází kancelář velitele JPO II a kompletní zázemí pro jednotku (šatny, sprchy, toalety). Dále je zde situována klubovna SDH a kuchyň.

V levé části prvního nadzemního podlaží jsou vybudována tři garážová stání pro hasičskou techniku a dílna. Součástí prvního nadzemního podlaží je taktéž moderní svolávací systém pro jednotky požární ochrany FIREPORT.

V druhém nadzemním podlaží se nachází sál se zázemím (kuchyň, toalety). Uprostřed objektu je sušící věž na hadice. K objektu náleží parkovací stání (6+1).

Město na tuto stavbu získalo dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 4,5 mil. Kč a Kraje Vysočina ve výši 3 miliony. Celkové náklady stavby byly 20 930 00 Kč, vybavení vyšlo na 1 992 000 Kč.

Ždírecká výjezdová jednotka má v současnosti 24 členů. Z těchto 24 členů je 12 zařazených do pravidelných týdenních směn po 4 členech. Každá směna je složena z velitele družstva, strojníka, zdravotníka a hasiče.

Zásahová jednotka Ždírec nad Doubravou je zařazena do kategorie JPO II. Vyjíždí i k dopravním nehodám.

O své činnosti hasiči informují jak na webu sdh.zdirec.cz, tak Facebooku.

Podvozek Scanie

Do města Scania přijela v polovině července, zařazena do výjezdu byla právě dnem slavnostního předání. Cisterna i s vybavením stála 8,7 milionu korun, část kupní ceny pokryly dotace – půl milionu přispěl Kraj Vysočina, 2,5 milionu Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod. Automobil je náhradou Liazky z roku 1988.

Scania je postavena na podvozku P440 B4×4HA o rozvoru 4 550 mm a osazena prodlouženou kabinou pro mužstvo CP 31L. Vůz disponuje stálým pohonem všech kol, obě nápravy jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálů.

Motor DC1 dosahuje výkonu 324 kW, splňuje emisní normu Euro 5. Dvanáctistupňová převodovka GRS 905 je samozřejmě automatizovaná, vůz není vybaven spojkovým pedálem. Součástí převodovky je hydrodynamický retardér.

Kabinou je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, je jednoprostorová, nedělená, se čtyřmi dveřmi. V zadní řadě sedadel jsou do opěradel integrovány držáky dýchacích přístrojů, mezi nimi je trojice náhradních tlakových lahví. Zbývající dva přístroje jsou uchyceny pod sedadly.

V kabině najdeme čtyři dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice Motorola DP 1400 a další čtyři dobíjecí úchyty pro ruční svítilny Streamlight Survivor. Scania je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí i digitálním vozidlovým terminálem.

V zorném poli řidiče je 7" displej couvací kamery, velitel má v dosahu výjezdový tablet. Vůz je rovněž vybaven kamerou pro záznam jízdy.

Přední část je v prostoru rámu podvozku uchycen elektricky lanový naviják s tažnou sílou ve vodorovné rovině 50 kN. Naviják je vybaven šnekovou převodovkou a jištěním proti přetížení.

K dispozici je i nárazníková lafetová proudnice. Veškeré funkce proudnice jsou ovládány pomocí proporcionálního joysticku a podsvětlených tlačítkových ovladačů, možné je rovněž uživatelsky nastavit programovatelnou oscilaci. Na těle lafetové proudnice je umístěn LED světlomet.

Světelné výstražné zařízení je červenomodré kombinace s červenou polovinou rampy na levé straně vozu.

Nástavba cisterny

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů. Na obou stranách jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu.

Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je svařena z nerezového plechu, pojme 4 000 litrů vody a 240 litrů pěnidla.

V zadní skříni je namontováno požární čerpadlo THT PKA 2000 – 250. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí je vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem, vývěva je automatická.

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně nastavitelné regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi:

 • záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,
 • diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,
 • monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky,
 • rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,
 • signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,
 • ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné aleje na zádi účelové nástavby z
 • prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,
 • automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,
 • automatické ukončení odvodnění požárního čerpadla,
 • zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin,
 • otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,
 • zobrazení stavu nabití akumulátorových baterií,
 • signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,
 • akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,
 • automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně
 • automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,
 • automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací,
 • upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací),
 • systém plánované údržby v účelové nástavbě CAS.

Scania je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce 5 metrů od země se čtyřmi 24V LED světlomety s celkovým světelným tokem 20 000 lm.

Rozměrné požární příslušenství, s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě.

Sdílet