Pondělí 26. září 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Starostka SH ČMS Monika Němečková se setkala s náměstkem generálního ředitele pro IZS Petrem Ošlejškem, předmětem jednání byla vzájemná spolupráce

Starostka SH ČMS Monika Němečková pozvala v pondělí 12. 9. do Hasičského domu zástupce z GŘ HZS v čele s náměstkem Petrem Ošlejškem na plánované společné pracovní jednání. Za sdružení byli rovněž přítomni náměstci Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar a Josef Bidmon.

Náměstek Ošlejšek na úvod poděkoval dobrovolným hasičům prostřednictvím přítomných zástupců za jejich práci ve všech oblastech jejich činnosti na úseku požární ochrany.

Předmětem diskuse byla mimo jiné, vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání, respektive odborné přípravy členů JSDHO, včetně vzdělávání v Ústředních hasičských školách SH ČMS, investičních a neinvestičních dotací, ochrany obyvatelstva, společných akcí a vzájemné komunikaci směrem k široké veřejnosti.

První téma se týkalo především spolupráce na zvýšení motivace mladých zájemců do jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Ta je úzce spojena i s motivací zaměstnavatelů k uvolňování pro výkon v JSDHO.

Je důležité hledat cesty, jak motivovat zaměstnavatele, aby dobrovolné hasiče snadněji uvolňovali k zásahům,

řekl náměstek Salivar.

Starostka rovněž v této souvislosti zmínila projekt RESCUE CAMP, který je určen mladým hasičům od 14 do 18 let a jehož cílem je příprava právě na vstup do jednotky. Tento vzdělávací projekt, který je organizován ve spolupráci s technicky zaměřenými školami, běží již několik let, v roce 2022 probíhá v 11 krajích v ČR, na výuce se podílí lektoři z HZS, pedagogové a další odborníci. Cílem je rozšířit kempy do celé republiky.

Dalším bodem byly skupiny ochrany obyvatelstva. Jejich nutnost a potřeba vzrostla zejména během období pandemie a stejně tak pokračovala i během období vzniku KACPU (Krajských asistenčních center na podporu uprchlíků z Ukrajiny).

Všichni přítomní se shodli, že je důležité organizačně propojit a dát dohromady dobrovolné hasiče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtěj být v JSDHO, ale přesto mají vůli a zájem pomáhat a podílet se na dobrovolnické činnosti.

Dalšími tématy byly neinvestiční dotace spolkům, náměstek Ošlejšek ubezpečil přítomné, že v této oblasti se žádné zásadní změny nechystají.

Mezi dílčími tématy byla zmíněna expozice ochrany obyvatelstva v Přibyslavi, vyhodnocení mezinárodní akce v Celje, plánované MČR v požárním sportu v Karlovarském kraji v roce 2023 a další.

Starostka rovněž požádala zástupce GŘ HZS o součinnost a spolupráci při akci PYROCAR v roce 2023 a vyjádřila přesvědčení, že „Setkání hasičů takového rozsahu jaký v minulosti Pyrocar představoval nelze organizovat jinak, než v přímé spolupráci s HZS ČR a dalšími složkami IZS.“

Na závěr jednání starostka poděkovala za dobrovolné hasiče, s tím, že doufá, že spolupráce bude v této pozitivní atmosféře pokračovat i nadále ku prospěchu obou stran.

Další společné jednání je naplánováno na začátek listopadu.

Mgr. Irena Špačková
tisková mluvčí SH ČMS
Sdílet