Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po 18 letech ukončil služební poměr Michal Kmeč, lektor výcvikového zařízení ve Zbirohu

K 30. září letošního roku, po více než 18 letech služby u HZS ČR, ukončil náš kolega a kamarád Michal Kmeč své působení u sboru.

Tento den se s ním přišli rozloučit nejen všichni jeho kolegové, ale i posluchači z probíhajících kurzů NOV. A to pěkně po hasičsku – koupelí v kádi s vodou.

Michal nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje v roce 2004. Na stanici v Mostě působil dva roky. V roce 2006 se přestěhoval a začal sloužit v Plzeňském kraji na PS Plzeň – Střed. Tato stanice se mu stala druhým domovem na celých 14 let. Svou přátelskou a pohodovou povahou si zde získal spousty kamarádů na celý život.

Po tuto dobu nasbíral cenné zkušenosti z výjezdů, absolvoval nespočet kurzů a cvičení. Již od počátku své kariéry značně vynikal v oblasti zdravotníka a své vědomosti rád předával mladším kolegům. Za zmínku jistě stojí i jeho láska k lezectví. Na stanici působil také jako lezec-záchranář.

Během své služby byl několikrát vyznamenán. V roce 2011 jemu a dalším kolegům byla za zásah na požár kamionu s tlakovými lahvemi na D5 u tunelu Valík předána plaketa za záchranu života. Zasloužili se o to, že při vážné dopravní nehodě a následném požáru tlakových lahví nikdo neutrpěl zranění.

Další ocenění přibylo v roce 2014 z odboru bezpečnosti a prevence kriminality společně s odborem krizového řízení magistrátu města Plzně. Tehdy ještě nadpraporčík Michal Kmeč byl při náhlém výbuchu tlakové láhve v těsné blízkosti prostoru skladové haly v Liticích velitelem první jednotky, která se dostavila na místo požáru.

Svým rozhodným vedením zásahu přispěl nemalou měrou k úspěšnému uhašení požáru a k ochraně vedlejších budov průmyslového areálu v Liticích.

V roce 2019 převzal Michal plaketu města Plzně za řešení rozsáhlého požáru bytu v panelovém domě v Brněnské ulici v Plzni na Vinicích. Velmi rychle se podařilo evakuovat a zachránit všechny, kteří v té době byli v hořícím domě.

Uznání v podobě pamětní plakety uděluje město za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali odvahu a svým zákrokem při mimořádné události se zasloužili o záchranu lidského života. Od února roku 2020 slouží Michal jako lektor-instruktor ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR ve Zbirohu.

Přes dva roky předává mladým hasičům své zkušenosti z tisíce výjezdů, které absolvoval. Mezi nejdůležitější činnosti patří rovněž ukázat novým kolegům jak má správný hasič i v této uspěchané době vypadat. Být hrdý na své zaměstnání a ctít stále slušnost a poctivost. Toto Michal splňoval vždy na jedničku s hvězdičkou.

Snad každého si Michal svou úžasnou povahou získal. Stal se velmi respektovaným a oblíbeným lektorem, který každému vždy s úsměvem podal pomocnou ruku. Za veškerou práci mu patří obrovské poděkování.

Michale, my všichni Ti děkujeme za moc fajn strávené chvíle po tvém boku a přejeme Ti, ať se Ti daří a neopouští Tě ta tvoje stále dobrá nálada.

Bývalí kolegové ze ŠVZ HZS ČR ve Zbirohu
Sdílet