Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení prověřilo využití „místa záchrany“ na staveništi obchvatu města Opočna

Zraněný dělník na stavbě opočenského obchvatu. Profesionální hasiči z Dobrušky cvičili nejen poskytnutí první pomoci, ale také orientaci na rozsáhlé liniové stavbě pomocí tzv. místa záchrany.

Označit přesné místo, kde je potřeba pomoci – to je klíčový krok k provedení rychlého zásahu složek IZS. Často určujeme přesné místo pomocí ulic, čísla popisného, kilometrovníku na dálnici, čísla komunikace s popisem úseku, kde k mimořádnosti došlo apod.

Pokud je ale potřeba zasáhnout na rozsáhlé stavbě nově vznikajícího silničního tělesa, s orientací může složkám pomoci tzv. místo záchrany.

A právě záchranu osoby v podobném prostředí, na staveništi obchvatu města Opočna, cvičili v pátek 14. 10. 2022 profesionální hasiči z Dobrušky. Místo zásahu bylo soustředěno do bezprostřední blízkosti tzv. „místa záchrany“, které vychází z dokumentace stavby a o kterém byly zhotovitelem stavby informovány základní složky IZS.

Cílem cvičení bylo především prověřit možnosti ohlášení ze samotného místa události a navigaci jednotky požární ochrany ze strany krajského operačního a informačního střediska v případě, že bodem mimořádné události je tzv. „místo záchrany“. V rámci cvičného zásahu si dobrušští hasiči vyzkoušeli i poskytnutí první pomoci osobě po pádu z šestimetrové výš­ky.

Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet