Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vybrané jednotky požární ochrany plní specifické úkoly na základě speciální předurčenosti

V systému požární ochrany České republiky jsou zařazeny vybrané jednotky se specializací na určité konkrétní úkoly, pro jejich plnění je určuje tzv. předurčenost.

Z diskuzí mezi – především dobrovolnými – hasiči a rovněž při provádění jejich odborné přípravy dlouhodobě vnímáme neznalost této části problematiky plošného pokrytí.

Zcela zřejmý je například fakt, že speciální předurčeností pro zásahy u dopravních nehod či úniků nebezpečných látek nemůže být pověřena jednotka kategorie JPO V, která zasahuje pouze v katastru svého zřizovatele a draze ji vybavovat pro takto malé území by bylo naprosto neefektivní.

Přečtěte siDobrovolných hasičů musí být v jednotce minimálně devět, vyhláška stanovuje počty i odborné funkce

Laicky a zjednodušeně ji tedy při našem vzdělávání dobrovolných jednotek vysvětlujeme na policejním příkladu:

Úkolem každého policisty je potírat zločin, každý může nosit zbraň. Ale jen vybrané skupiny řeší dopravní nehody, jiné zasahují při demonstracích, další skupiny řeší hospodářskou kriminalitu a jiné zase vraždy.

Stejně tak všichni hasiči hasí požáry a jezdí v hasičských vozech. Ale jen některé jednotky zasahují u dopravních nehod, jen vybrané jednotky likvidují uniklé provozní náplně, jen některé jednotky jsou vybaveny automobilovým jeřábem.

speciální definice předurčenosti určená pro zkvalitnění odborné přípravy od odborníků ze serveru POŽÁRY.cz.

Už letmým pohledem do pokynu generálního ředitele HZS ČR číslo 16/2017 jsme tedy schopni odpovědět na velkou část otázek, se kterou se v této oblasti setkáváme.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Dopravní nehody

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací se rozlišují následující typy předurčenosti jednotek PO k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách:

A – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje (je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou automobilovou stříkačkou ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M)

B – jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje (je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L)

C – jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje (je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M)

D – jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů)

E – jednotka HZS kraje nebo Záchranného útvaru HZS ČR vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun

F – jednotka HZS kraje nebo Záchranného útvaru HZS ČR určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel (je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností výložníku nad 20 tun)

Nebezpečné látky

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných látek se stanoví následující typy předurčenosti jednotek PO k zásahu na nebezpečné látky:

O – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek, (zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené právním předpisem 13), maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut)

S – jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut

Z – každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje


Opěrné body

Opěrným bodem HZS ČR se rozumí stanice hasičského záchranného sboru kraje popř. Záchranného útvaru HZS ČR, kde je dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací a potřebný počet hasičů pro obsluhu techniky, a dále chemické laboratoře HZS ČR.

Rozlišují se následující opěrné body pro:

 • likvidaci havárií nebezpečných látek,
 • rozšířenou detekci nebezpečných látek,
 • dekontaminaci techniky a obyvatelstva,
 • olejové havárie,
 • velkoobjemové čerpání vody,
 • dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek,
 • vyprošťování těžkých vozidel,
 • záchranu osob ze zřícených budov,
 • nouzové přežití obyvatelstva,
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky,
 • provádění záchranných prací pomocí vrtulníku,
 • práce pod vodní hladinou,
 • provádění trhacích prací,
 • záchranu osob z jeskynních systémů a podzemních prostor.
Sdílet
Přiložené soubory
SIAR_2017_16_Operne_body_HZSCR_a_typy_predurcenosti_JPO.pdf zobrazit online PDF 263 kB