Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik lezeckého družstva HZS Liberty Ostrava byl zaměřen na vyproštění a transport osoby ze stísněného prostoru kabiny mostového jeřábu

Dne 8. 11. 2022 v dopoledních hodinách proběhl v areálu společnosti plánovaný výcvik lezeckého družstva HZS Liberty Ostrava a.s., který připadl na družstvo sloužící směny C.

Lezecký výcvik byl tentokrát zaměřen na vyproštění a transport osoby ze stísněného prostoru kabiny mostového jeřábu, kterou postihla náhlá zdravotní indispozice, a to pomocí lezecké techniky.

Samotný výcvik řídil p. Görlich Daniel – lezecký instruktor HZS Liberty Ostrava a.s., ze směny A.

Před samotným výcvikem se všichni zúčastnění seznámili s bezpečnosti práce při výstupu a následném pohybu po mostovém jeřábu, dále s bezpečnostními prvky instalovanými na samotném jeřábu a nástupními plochami pro přístup do kabiny mostového jeřábu.

Po tomto seznámení a potvrzení beznapěťového stavu jeřábu na příslušný formulář vedoucímu výcviku se lezci spolu s ostatními hasiči vystrojili a vybavili technickými prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a následně se přesunuli do prostoru kabiny jeřábu, kde po zhodnocení situace a zvolené taktice zásahu provedly vyproštění indisponované osoby s následným transportem na hutní úroveň, kde byla tato osoba předána do zdravotnické péče.

Po krátkém zhodnocení byl výcvik ukončen.

Robert Kuruc
HZS Liberty Ostrava a.s.
Sdílet