Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dvě desítky hasičů se v Táboře zapojily do taktického cvičení zaměřeného na dálkovou dopravu vody

Centrum druhého největšího jihočeského města – Tábor – je beze sporu krásné a historické. Z pohledu hasičů je to však zástavba s omezeným přístupem pro požární techniku a místo s vyšším převýšením pro dopravu vody. Proto se v říjnu uskutečnilo taktické cvičení jednotek s názvem „Dálková doprava vody 2022“.

Cvičení se účastnili profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze stanice Tábor a jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tábora. Každá z jednotek přijela se dvěma cisternami, profesionálové navíc s dopravním automobilem Ford s přenosnou stříkačkou a dobrovolní hasiči s dopravním automobilem Iveco také s přenosnou stříkačkou. Do cvičení se zapojilo celkem 20 hasičů.

Námět cvičení předpokládal simulovaný požár nejvýše položené budovy na Žižkově náměstí s tím, že zároveň nefunguje hydrantová síť města Tábor. Jediným způsobem dodání vody na místo zásahu pak byla dálková doprava vody.

Hlavním cílem bylo zjistit a ověřit maximální dosažitelnou výtlačnou výšku, počet nutných čerpadel a možnosti průtoků v závislosti na převýšení. Vodními zdroji, odkud byla vedena voda, byly Tismenický potok a areál firmy Štičí Líheň – Esox v Jordánské ulici. Obě tato místa jsou v nadmořské výšce cca 408 m n. m.

Vytvořené zdvojené hadicové dopravní vedení „B 75“ doplněné čerpadly mělo délku 400 metrů. Konečným bodem bylo místo na Žižkově náměstí s nejvyšší nadmořskou výškou, a to 450 m n. m. Celkové převýšení tedy činilo 42 metrů. Na čtyřech místech vytvořeného vedení se pak pomocí průtokoměru zapůjčeného firmou Čevak, a. s., měřily a počítaly průtoky.

Je nutné doplnit, že dalším způsobem jak přivést vodu na místo zásahu je kyvadlová doprava vody cisternami. Ta je však pro táborské „staré města“ méně vhodná. Výpočtem víme, že aby byl nejvýše položený dům Žižkova náměstí v Táboře v případě požáru dostatečně zásoben vodou, musel by být povolán takový počet cisteren, který odpovídá minimálně třetímu stupni požárního poplachu. Tyto cisterny mají navíc vzhledem ke svým rozměrům v části „starého města“ ztíženou manévrovatelnost a omezený průjezd úzkými uličkami.

Taktické cvičení prověřilo množství sil a prostředků potřebné na tento způsob dálkové dopravy vody a zároveň také její časovou náročnost. Výsledky budou zpracovány s možností využití i u jiných dálkových doprav vody ve volném terénu. Tyto podklady budou v budoucnosti důležité v rozhodovacím procesu velitelů jednotek tak, aby požární zásah byl veden co nejvíce efektivně a požár se podařilo zvládnout v co nejkratším čase.

HZS Jihočeského kraje
Sdílet