Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Holandští kolegové navštívili Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč

V úterý 22. listopadu jsme v našem Institutu přivítali zahraniční delegaci z Holandska. Navštívili nás profesionální hasiči z Hasičckého sboru regionu Twente, specialisté na vyšetřování příčin požárů.

Úvodní prezentaci o Institutu ochrany obyvatelstva přednesl jeho ředitel Mgr. et. Mgr. František Paulus, Ph.D. a poté se delegace vydala na prohlídku všech pracovišť Institutu.

Protože naši návštěvu nejvíce zajímala problematika zjišťování příčin požáru (ZPP), první ukázkou byla fyzikální, experimentální a výcviková laboratoř pracoviště ZPP, kde měli možnost podívat se na praktické výstupy našich vyšetřovatelů z různých požárů. Pochlubili jsme se moderním vybavením nejen těchto laboratoří, ale i mobilní technikou, kterou vyšetřovatelé příčin požárů využívají při výjezdech na místa požárů.

Asi nejvíce naše holandské kolegy zaujal náš nový přírůstek – 3D laser scanner, který vyšetřovatelé IOO využívají pro zaměření jednotlivých stop, objektů a staveb nalézajících se v prostoru zásahu, ale i zjištění jejich rozměrů, povrchů či objemů. Také jsme jim názorně ukázali práci se stacionární rentgenovou kabinou, kterou využíváme pro nedestruktivní zkoumání vzorků, odebraných z požářiště.

Při prohlídce pracoviště geografických informačních systémů naši návštěvu zaujaly zejména ukázky dronů, které lze na místě zásahu využít k průzkumu, pro zpřehlednění průběhu vedení zásahu nebo jako podpůrný prostředek pro zefektivnění vedení zásahu jejím velitelem. Prostřednictvím dronů lze rychle zhodnotit situaci a dispoziční rozložení požárem zasaženého prostoru a na základě těchto informací efektivně vést zásah. Pro účely dokumentování oblasti zasažené ohněm byly naše drony použity letos v létě při hašení lesního požáru v národním parku České Švýcarsko nedaleko Hřenska.

Dále jsme našim kolegům z Holandska ukázali pracoviště Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pracoviště prostředků individuální a kolektivní ochrany, naše chemické, biologické a radiační laboratoře včetně jejich mobilního výjezdového vybavení a také nově pořízené prostředky virtuální reality, které bychom rádi využili pro výcvik vyšetřovatelů příčin požáru.

Na závěr návštěvy se uskutečnila příjemná výměna názorů, ze které jsme měli výborný pocit, že se světovým vývojem v oblasti ochrany obyvatelstva a podpory HZS ČR držíme krok.

IOOB Lázně Bohdaneč
Sdílet