Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na zasloužený odpočinek odchází po dlouhých letech služby tři příslušníci HZS Plzeňského kraje

V pátek 25. 11. 2022 se se třemi příslušníky na hasičské stanici Košutka rozloučil krajský ředitel HZS Plzeňského kraje brig gen. ing. Fantišek Pavlas, náměstek krajského ředitele pro IZS plk. Ing. Zdeněk Housar a ředitel územního doboru plk. Ing. Pavel Musil.

npor. Ing. Dušan Nový – 29 let u HZS

Dušan Nový nastoupil 1. května 1993 tehdy jako 20 letý k okresnímu útvaru HZS okresu Plzeň jih na požární stanic v Nepomuku jako hasič později zastával pozici hasič strojník.

Následně si doplnil vysokoškolské vzdělání a v roce 2005 přešel na oddělení IZS a služeb na krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje.

Od 1. července 2009 pak vykonával funkci velitele požární stanice Plzeň Slovany, kde působil doposud. Na stanici se věnoval specifickému vybavení, a především výcviku příslušníků stanice pro využití systému dálkové dopravy vody Somati, týlového kontejneru, hromadné dekontaminaci osob, pažení a dalším prostředkům.

Účastnil se jako velitel několika odřadu HZS Plzeňského kraje zaměřeného na dálkovou dopravu a zvládání povodňových situací. Zároveň dlouhá letá sloužil na pozici velícího důstojníka směny a intenzivně řešil odbornou přípravu jednotek v hasebním obvodu stanice Slovany.

nprap. Josef Herman – 34 let u sboru

Josef Herman nastoupil 1. července 1988 (tehdy mu bylo 26 let), ke Sboru požární ochrany města Plzně jako hasič, od 1. listopadu 1989 byl zařazen jako strojník na požární stanici v Pobřežní ulici a následně pak jako technik strojní služby na požární stanici v Plzni na Slovanech. Řídil jako řidič strojník, všechna vozidla, kterými tehdy disponoval náš hasičský útvar. Účastnil se několika odřadů HZS Plzeňského kraje, ať už při povodních, velkých požárech, technoparty či různých cvičeních.

Od 1. října 2011 byl zařazen na pozici technik strojní služby na denní směně ÚO Plzeň. Na této pozici ve velké míře uplatňoval své zkušenosti ze své dlouholeté praxe, které se velmi pozitivně projevovaly při řešení oprav, servisu a revizních prohlídek mobilní zásahové techniky, a především při jednání s dodavateli.

nstržm. Josef Loula – 41 let u sboru

Josef Loula nastoupil 4. ledna 1981 (tehdy mu bylo 21 let), ke Sboru požární ochrany města Plzně jako hasič. V září 1981 absolvoval v zařízení PO v Borovanech nástupní odborný výcvik. Po celou dobu svého působení u hasičského sboru sloužil na stanici Plzeň Střed a následně na stanici Košutka. Patří mezi nejzkušenější příslušníky u našeho sboru, který svou skromností a přístupem k práci vychoval a utvářel mnoho hasičů, kteří dnes slouží u HZS Pk.

Dlouhá letá se věnoval práci v oblasti hadicového hospodářství, kdy téměř každá hadice na útvaru prošla jeho péčí a nesla jeho rukopis. Konec svého hasičského působení pak Pepík zakončil jako hasič spojař na stanici Košutka, kde nás jeho hlas pravidelně informoval o všech důležitých věcech, které bylo nutné sdělit do prostoru stanice.

Sdílet