Úterý 18. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

World Rescue Challenge 2004 – Ohlédnutí 1

United Kingdom Rescue Organisation (UKRO) byla opět pořadatelem mistrovství světa ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, které se konalo ve dnech 21. až 25. června 2004 v krásném prostředí přímořského města Plymouth v hrabství Devon v jižní Anglii.

Ohlednutí 1 : propozice soutěže + scénáře

Propozice soutěže
Soutěží pětičlenné týmy (velitel, medik, tři hasiči). Tým je odpovědný za překlad a přesný výklad povelů, komunikace a prováděných výkonů do angličtiny. Mohou se používat pouze ochranné pomůcky, prostředky a zařízení, schválená pro dané činnosti. K dispozici bývá připravené nářadí a prostředky, zvláště hydraulické vyprošťovací soupravy (nůžky, rozpínáky, kombinované nástroje, rozpěrné válce apod. včetně agregátů), mečové pily, ruční nástroje, pásky, žebříky, bloky, klíny, stahovací popruhy a vše ostatní potřebné k provedení stabilizace vozidel; dlouhé záchranářské desky, deky, krční límce, kyslíkové inhalátory a další pro mediky. Připravené nářadí se smí používat pouze v souladu s návody k použití a s pravidly k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Je zakázáno ovlivňovat rozhodčí, kteří jsou vybráni z příslušně certifikovaných členů World Rescue Organisation (WRO). Tato organizace také dohlíží na průběh soutěže, její hodnocení ve vztahu ke standardům „na silnicích“. Rozhodčí také odpovídají za bezpečnost v průběhu soutěže, mohou ukončit činnost v případě potencionálního nebo skutečného nebezpečí. Soutěží se ve třech disciplínách: unlimited (neomezená), limited (omezená) a rapid (rychlá).

Unlimited – v časovém limitu 20 minut se hodnotí činnosti soutěžního týmu, vedoucí k vyproštění zraněné osoby s možností využití všech dostupných prostředků a nástrojů, vyjma výbušnin a kotoučových pil.

Limited – v časovém limitu 20 minut se hodnotí činnosti soutěžního týmu, vedoucí k vyproštění zraněné osoby bez možnosti použití hydraulických vyprošťovacích nástrojů (poháněné agregátem), možnost použít ruční, bateriový nebo vzduchový pohon vyprošťovacího nářadí.

Rapid – hodnocení je shodné jako v unlimited, ale časový limit je zkrácen na 10 minut od příjezdu k zásahu.

Soutěžní tým si po nezbytných registračních a organizačních záležitostech vybere potřebné nástroje a prostředky, které předpokládá, že u zásahu bude potřebovat. Tyto prostředky si uloží do připravených CAS, z kterých zásah provádí. Následně je tým odveden do tzv. „izolace“, kde vyčká, než bude připraven jeden z předem určených scénářů. Tyto scénáře nejsou týmům předem známy.
Soutěž, vzhledem k časové náročnosti, probíhá ve všech disciplínách současně.

Scénáře
Jedna z nejvíce zajímavých částí soutěže. Scénáře jsou předem a pečlivě rozplánované scény po dopravních nehodách. Málokdy bývá tato situace simulována pouze s jedním osobním automobilem. Většinou se jedná o simulaci střetu dvou vozidel, kdy je jejich vzájemná poloha na boku, na střeše apod. Nezřídka jsou připraveny situace, kdy jsou vozidla vzájemně zaklíněna, postavena na sobě, střet a zaklínění motocyklu. Opravdovou „chuťovkou“ je např. osobní automobil, částečně zaklíněný pod návěsem nebo osobní auta, „omotaná“ o sloup elektrického vedení.
Neméně důležitá je samotná příprava těchto scénářů, pro kterou musí být připraven dostatečný počet vraků (asi 120), které musí být vhodně a plánovaně „nabourány“. Toto je problém a práce technické čety, která odpovídá za provedení reálných poškození automobilů, včetně sestavení scénáře před zahájením soutěžního pokusu. Těžká technika a zručnost jsou pro tuto činnost samozřejmostí.
Součástí každého scénáře je také zraněná osoba – figurant. Ten je umísťován do vraků v předem připravených pozicích tak, aby odpovídal reálnému umístění zraněných osob u dopravních nehod. U světových soutěží se vyprošťuje pouze jedna zraněná osoba, s předpokladem poškození páteře, ztráty vědomí, dýchacích problémů a vnitřního zranění. Pro snazší hodnocení poskytnutí první zdravotnické pomoci bývá figurant odposlechem spojen radiostanicí s příslušným rozhodčím.

plk. Bc. Dalibor Gosman, HZS hlavního města Prahy
mjr. Ing. Martin Žaitlik, HZS Olomouckého kraje
Sdílet