Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Se závěrem roku 2022 ukončili služební poměr dva lektoři Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně

Ke konci listopadu roku 2022 ukončil služební poměr u HZS ČR por. Ivan Růžička, DiS., lektor známý svou skromností a lidským přístupem ke svému okolí.

Jeho hasičská kariéra začala v roce 1993, kdy nastoupil na pozici hasiče v brněnském Zetoru. V roce 1999 přestoupil na centrální požární stanici Brno Lidická, kde se vypracoval až na pozici velitele směny.

V roce 2013 se rozhodl začít předávat své bohaté zkušenosti na Školním a výcvikovém zařízení v Brně. Jako vystudovaný zdravotnický záchranář měl na starost především výuku první pomoci, stál u zrodu specializačního kurzu Neodkladná zdravotnická pomoc.

Velkou měrou se zasloužil o zavedení třídění raněných osob metodou START u HZS. V této oblasti se rovněž podílel na tvorbě celé řady učebních materiálů.

Své bohaté zkušenosti uplatnil i při výcviku práce ve výškách a nad volnou hloubkou, neboť se jako letecký záchranář podílel na záchraně osob v podvěsu pod vrtulníkem, například při záplavách.

Kladl důraz na výuku pomocí modelových situací a zaměřoval se zejména na praktické dovednosti, což bylo posluchači velmi kladně hodnoceno.


S koncem roku 2022 ukončil po 23 letech služby a dovršení 65 let věku služební poměr další z lektorů ŠVZ, kpt. Mgr. Jaromír Hladký. Začínal rovněž v líšeňském Zetoru, poté přešel k HZS Jihomoravského kra­je.

Z požární stanice v Ivančicích přestoupil v roce 2011 na Školní a výcvikové zařízení v Brně. Zde našel své uplatnění v hodinách technického výcviku v nástupních kurzech. Velkou měrou se podílel na zabezpečení kurzů Taktického řízení.

Své znalosti uplatnil zejména v oblastech zdolávání mimořádných událostí, požární prevence a krizového řízení. Na ŠVZ v Brně vykonával i funkci technika požární ochrany. Se svojí kytarou nechyběl při žádné společenské události.


Přejeme oběma dobré zdraví a mnoho úspěchů v jejich další činnosti.

Sdílet