Čtvrtek 9. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanice Dačice má komplexně řešený technický přívěsný vozík, je vybaven člunem i sorpčními prostředky

Je středa 21. 9. 2022 dopoledne a na požární stanici v Dačicích si podává ruce plk. Ing. Lukáš Janko, ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje Jindřichův Hradec s Ing. Josefem Kolářem, majitelem a ředitelem Rhea Holdingu.

Setkání není náhodné, dnes je den D, kdy je do výjezdu zařazen důležitý prvek efektivní a účinné pomoci občanům v podobě technického přívěsného vozíku za cisternovou automobilovou stříkačku Tatra.

Tento komplexně řešený technický přívěsný vozík využije stanice HZS Dačice zejména k záchraně osob z vodních ploch a k likvidaci olejových havárií z komunikací i vodní hladiny. A proč je přítomen zemědělský podnikatel Ing. Josef Kolář?

Vozík je záměrně koncipován tak, že je současně vybaven požárním člunem s motorem a příslušenstvím pro záchranu osob z vody a zároveň i nornými stěnami a sorpčními prostředky s dalším potřebným příslušenstvím pro technické zásahy.

V minulosti byly snahy k řešení této problematiky, které však vždy skončily velkou finanční náročností celého projektu. Hasiči proto oslovili některé firmy a obce v regionu s pomocí spolufinancování této techniky.

Jednou z prvních firem, kterou hasiči oslovili, byla zemědělská společnost ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o., z uskupení Rhea Holding a ihned po prvním jednání s panem ředitelem a majitelem v jedné osobě Ing. Josefem Kolářem bylo přislíbeno financování nákupu specifického technického přívěsného vozíku v celkové ceně 337 068 Kč včetně DPH.

Uskupení firem Rhea Holding hospodaří na Dačicku a Jemnicku dlouhodobě. Mezi organizace, které pravidelně podporujeme, patří i hasiči. Jsme rádi, že můžeme přispět k profesionální práci hasičů i odpovídajícím vybavením,

říká Ing. Kolář.

Tímto velmi děkujeme zemědělské společnosti ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. z uskupení Rhea Holding a zejména panu řediteli a majiteli Ing. Josefu Kolářovi za velmi vstřícné, rychlé a konstruktivní jednání při celkovém finanční krytí nákupu technického přívěsného vozíku, který bude využit v Dačickém a částečně i Jemnickém regionu.

Jde o velice významnou finanční pomoc při zajištění záchrany životů, zdraví a majetku občanů v obou regionech,

říká na místě plk. Ing. Lukáš Janko, ředitel územního odboru HZS JčK Jindřichův Hradec.


Na stanici v Dačicích slouží 15 příslušníků hasičského záchranného sboru. Stanice HZS v Dačicích oslaví v roce 2024, 50 let od svého vzniku. Základna je postupně renovována a modernizována.

Před devíti lety byla na stanici pořízena nová cisterna.

Vozík darovaný zemědělskou společností ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. bude využíván společně s cisternovým automobilem značky Tatra.

Hasičský záchranný sbor Dačice řeší velkou škálu mimořádných událostí jako jsou dopravní nehody, požáry, technické zásahy a mnoho dalších v Dačickém regionu s přesahem na Jemnicko.

Uskupení Rhea holding, jehož součástí je ZEMSPOL DEŠNÁ s.r.o., pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Všechny subjekty spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura. V Dačicích najdete Dačickou pekárnu nebo farmu v Chlumci u Dačic. Stěžejní oblastí aktivit je zemědělství.

V současné době obhospodařuje uskupení Rhea na 22 000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Činnost společnosti je od počátku orientována na klasickou zemědělskou výrobu.

Rhea Holding
HZS Jihočeského kraje
Sdílet