Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči vyzkoušeli suchovod státního hradu Karlštejn, vodu dodávaly dvě cisterny

V pátek 13. ledna 2023 proběhla úspěšná funkční zkouška instalovaného suchovodu na státním hradě Karlštejn, kdy je nově vedeno potrubí od nástupní plochy požární techniky před První bránou k prostoru za Velkou věží.

Zkoušky se zúčastnily jednotky HZS Středočeského kraje ze stanic Beroun a Řevnice, jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Karlštejn a měřící skupina Technického ústavu požární ochrany Praha, která dohlížela na dodržení vstupních tlakových parametrů z cisternových automobilových stříkaček do suchovodu.

Zdroj požární vody do suchovodu byl realizován sériovým propojením dvou cisternových automobilových stříkaček CAS 30, které umožňuje dlouhodobě dosáhnout maximálního vstupního tlaku suchovodu 15 barů.

Na výstupu suchovodu bylo napojeno jednoduché hadicové vedení 4× B75, které po 80 metrech končilo monitorem s průtokem 1000 l/min umístěným na ochozu mezi Velkou věží a Mariánskou věží s prioritním taktickým záměrem ochrany druhé věže před šířením požáru.

Zkouška suchovodu proběhla bez závažných nedostatků a potvrdila zásadní posun ve zvýšení požární bezpečnosti této významné národní kulturní památky.

plk. Ing. Tomáš Hradil
ředitel ÚO Beroun
HZS Středočeského kraje
Sdílet