Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy na rok 2023

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2023 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.


Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Hasiči

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4Ř Štáb velitele zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2P Požární obrana
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 1OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických o­děvů
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Konspekt 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Metodika činnosti ve VVH – základní činnosti (www.roperescue.cz)
 • Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby – dle Čl. 15 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16

Strojní služba

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických o­děvů
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Konspekt 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)

Technická a chemická služba

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických o­děvů
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Konspekt 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby – dle Čl. 15 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Další zásady pro používání prostředků – dle Čl. 17 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Přehled a obsah dokumentace o kontrolách, revizích a provozu prostředků – dle Přílohy č. 2/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)

Strojníci

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12O
 • Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických o­děvů
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Konspekt 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Metodika činnosti ve VVH – základní činnosti (www.roperescue.cz)
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)

Velitelé

 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 25/2009 Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12O
 • Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 18N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4Ř Štáb velitele zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2P Požární obrana
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 1OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických o­děvů
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Konspekt 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Metodika činnosti ve VVH – základní činnosti (www.roperescue.cz)
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby – dle Čl. 15 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Další zásady pro používání prostředků – dle Čl. 17 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
 • DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
Sdílet
Přiložené soubory
4-2021_POP__JPO.pdf zobrazit online PDF 275 kB
2023_01_09-POP_JPO_2023.2.pdf zobrazit online PDF 751 kB