Sobota 1. dubna 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Polygon na prostějovské stanici z 80. let je zastaralý, nahradí ho moderní výcvikové zařízení ve Středisku praktického výcviku Hamry

Výcvik hašení požárů v uzavřeném prostoru usnadní profesionálním a dobrovolným hasičům nový polygon. Díky peněžitému daru Olomouckého kraje, který musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, byly nyní zahájené přípravy pro vybudování moderního zařízení ve Středisku praktického výcviku Hamry.

Nahradí tak zastaralý polygon na prostějovské stanici, který v 80. letech 20. století vybudovali sami hasiči. Nyní již neodpovídá bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Nové zařízení bude vybaveno moderními monitorovacími technologiemi. Změnou loni prošlo také středisko v Hamrech.

Výcvikový polygon na prostějovské stanici je poplatný době svého vzniku. Svépomocí jej vybudovali hasiči v 80. letech 20. století. Naprosto nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost, je také technologicky a funkčně zastaralý. Neposkytuje zázemí pro jednotky při výcviku a ani neodpovídá hygienickým požadavkům.

Stále častěji jej také musíme vlastními silami opravovat. Přesto jde o jeden ze zásadních výcvikových prvků pro profesionální a dobrovolné hasiče, který nelze při odborné přípravě a vzdělávacích kurzech vynechat.

Celkem se jedná o tři finanční dary pro profesionální hasiče ve výši zhruba jedenáct a půl miliónu korun. Nejvíc peněz půjde na výcvikové středisko, kde se kromě profesionálních jednotek budou cvičit i jednotky dobrovolné,

uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na modernizaci komunikační sítě Krize, kterou využívají hasiči i ostatní složky integrovaného záchranného systému, uvolní hejtmanství 985 tisíc korun. Stavbu výcvikového střediska podpoří kraj osmi a půl miliónem korun a na vyprošťovací nářadí poskytne rovné dva miliony.

Fakt, že kraj pošle peníze profesionálním hasičům formou peněžitého daru, vychází ze zákona – ten totiž obcím i krajům znemožňuje dotovat složky, které spadají pod stát – což je právě případ hasičského záchranného sboru. Peněžité dary ale legislativa umožňuje.


Nový výcvikový polygon bude vybavený moderními monitorovacími bezpečnostními prvky, součástí bude zátěžová komora i silová místnost, rovněž budou vřazeny výcvikové prvky, kterými současné zařízení nedisponuje. Konkrétní podoba, příslušné vybavení i technické řešení se připravuje. Polygon se stane součástí výcvikového střediska v Hamrech.

V polygonu se hasiči připravují na hašení požárů v uzavřeném prostoru v dýchací technice, a to za ztížených podmínek. Trénují pohyb v zakouřeném, neznámém členitém prostoru, který je protkaný množstvím překážek. To vše pod časovým i psychickým tlakem a s výraznou fyzickou zátěží.

Absolvování tohoto výcviku je nutné k získání kurzu nositele dýchací techniky, bez něhož se neobejdou profesionální hasiči zařazení ve výjezdových jednotkách, naši velitelé a řídící důstojníci nebo například vyšetřovatelé příčin požáru. Kurz je nezbytný též pro určené členy jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Středisko praktického výcviku Hamry je zařízení HZS Olomouckého kraje. Loni prošla polovina areálu modernizací. Především se jednalo o snížení energetické náročnosti budovy, a to prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměny oken a dveří.

Středisko využíváme pro praktické výcviky profesionálních a dobrovolných hasičů a od roku 2006 je zde v provozu unikátní výcvikové zařízení – flashover kontejner, který využívají hasičské sbory z celé republiky i ze zahraničí.

Středisko slouží také k odborné přípravě příslušníků složek IZS nebo kynologů PČR, CS, VP a záchranných kynologických brigád. Probíhají zde také výcviky vyprošťování u dopravních nehod, záchrany z výšek a hloubek, stabilizace stavebních konstrukcí a postupů při záchraně osob ze zřícených budov. Zároveň zde funguje sklad materiálu pro řešení mimořádných událostí.

Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet