Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

World Rescue Challenge 2004 – Ohlédnutí 2

United Kingdom Rescue Organisation (UKRO) byla opět pořadatelem mistrovství světa ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, které se konalo ve dnech 21. až 25. června 2004 v krásném prostředí přímořského města Plymouth v hrabství Devon v jižní Anglii.

Ohlédnutí 2: hodnocení

Hodnocení
Soutěže ve vyprošťování musí být odrazem naší každodenní práce při likvidaci dopravních nehod. Důraz musí být kladen na co nejlepší zacházení se zraněnými a zajištění jejich co nejlepšího vyproštění. Při soutěžích v rámci světových měřítek se klade důraz převážně na provedení úkonů v oblasti velení, přípravy a realizace postupů (plánu), spolupráci v týmu, stabilizaci zraněného, stabilizaci vraků, základní technické a protipožární úkony u havarovaných vozidel, vytvoření nejvhodnějšího prostoru pro šetrné vyproštění zraněného a samozřejmě vlastní způsob jeho vyproštění, poskytnutí první pomoci a předání odbornému zdravotnickému personálu k dalšímu ošetření.
Vzhledem k tomu, že soutěž probíhá současně ve všech disciplínách, je toto také náročné na počet a odbornost jednotlivých rozhodčí. Nelze se vyhnout určitému subjektivnímu hodnocení, neboť každou sledovanou oblast hodnotí pouze jeden rozhodčí. Rozhodčí jsou předem a jednotně poučeni a sjednoceni v názorech na jednotlivé sledované činnosti. V rámci soutěží se hodnotí zvláště schopnosti týmové práce, improvizace, technické zručnosti a znalostí k dosažení požadovaného výsledku a tím je šetrné vyproštění zraněné osoby.
Jsou tři základní úrovně hodnocení (rozhodčích): velení, technika vyprošťování a poskytování první pomoci.
Pro hodnocení velení u zásahu jsou stanovena kritéria: počáteční přístup týmu (rozpoznání a zhodnocení rizika, průzkum a zjišťování informací, prvotní úkony pro tým, stanovení začátku zásahu), plánování a komunikace (stanovení logického plánu /plán A a B/, společná porada a pozornost, instrukce k zásahu a srozumitelnost, informování zraněného), rozkazy a kontrola (vliv velitele, dobré celkové umístění u zásahu, současná činnost a koordinace týmu, zřejmý plán), bezpečnost (použití osobních ochranných prostředků, udržení bezpečného pracovního prostoru, kontrola manuální práce, kontrola bezpečnosti práce a péče) a podpora (prostředky dostupné bez prodlení, udržení tempa a motivace týmu, minimum podávání, minimum poučování a učení při zásahu).
V rámci hodnocení techniky vyprošťování se sleduje: stabilizace a práce se sklem (stabilizace rychlá a logická, pravidelná kontrola stabilizace, práce se sklem včasná a logická, úplná ochrana), vytvoření prostoru (včasný prvotní přístup, vytvoření maximálního vnitřního prostoru, realizace vyprošťovacího plánu, konečný vyprošťovací prostor), práce s nástroji (vyprošťovací nástroje a technika práce, správný pracovní prostor, upozorňování, zvažování rizik airbagů apod.), ohledy na zraněného (stabilizace – žádný pohyb, požadovaná ochrana, vyprošťovací plán a vytažení, nevhodné poznámky týmu) a týmová práce + efektivita + bezpečnost (naplánování příprava, vyvážená týmová spolupráce s dostatečnou aktivitou, dobrý průběh, bezpečná práce s nářadím).
Při poskytování první pomoci se hodnotí: přístup (zjištění rizik a nebezpečí, počáteční kontakt se zraněným), primární průzkum (průchodnost dýchacích cest, dýchání, krevní oběh, handicap + dysfunkce), sekundární průzkum (průchodnost dýchacích cest, dýchání s kyslíkovou maskou, kontrola dýchání, krevní oběh), péče o zraněného (postup a provádění péče), zdravotnické vybavení (vhodnost vybavení, znalost používání a bezpečné zacházení s vybavením), zacházení se zraněným (vyprošťování, zdravotnická pohlídka), komunikace (komunikace medika s týmem, se zraněným) a bezpečnost zraněného (ochrana před okolním prostředím, vnímání zraněného).
Jako velice důležitý prvek součástí celého soutěžního pokusu je také tzn. „debriefing“. Tuto krátkou poradu vedou rozhodčí v klidné a nikým nerušené místnosti bezprostředně po ukončení soutěžního pokusu. Zde rozhodčí rozebírají se soutěžním týmem jejich hodnocení, zvláště s důrazem na celkový průběh zásahu, dobře provedené činnosti a výtky k chybně provedeným úkonům. Součástí této malé porady může být také objasnění postupu, případně zvoleného plánu týmem.


plk. Bc. Dalibor Gosman, HZS hlavního města Prahy
mjr. Ing. Martin Žaitlik, HZS Olomouckého kraje
Sdílet