Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na stanici v Pardubicích proběhl součinnostní výcvik hasičů s Biohazard týmem zdravotnické záchranné služby

V prostorách Centrální požární stanice HZS Pardubice se 14. března 2023 uskutečnil součinnostní výcvik s Biohazard týmem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

„Výcvik byl zaměřen na zásah IZS při mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech. Vysoce nebezpečné nákazy jsou definovány jako infekční onemocnění se závažným klinickým průběhem spojeným s vysokou smrtností a také vysokou nakažlivostí,“ vysvětluje kpt. Bc. Lukáš Žejdlík z HZS Pardubického kraje.

Pro příklad mezi vysoce nakažlivé nemoci, které se pohybují na úrovni nejvyššího biologického rizika, patří například SARS, MERS, Bacillus anthracis, Yersinia pestis, virus Ebola, virus Marburg, virus Lasa, viru Junin, virus Machupo, virus Krymsko-konžké hemoragické horečky a virus varioly.

„V případě záchytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí musí hasiči ve spolupráci s Biohazard týmem zdravotnické záchranné služby naložit pacienta do transportního izolačního prostředku osob, provést dekontaminaci zasahujících a samotného transportního prostředku osob a částečnou desinfekci ohniska nákazy,“ do detailu popisuje Lukáš Žejdlík.

Následně pacienta v transportním izolačním prostředku osob Biohazard tým záchranné služby transportuje na Kliniku infekčních, parazitních a tropických nemocí v Nemocnici na Bulovce v Praze.

S ohledem na personální obměnu týmu ZZS i hasičů na pardubické stanici bylo naplánováno několik společných výcviků, instrukčně metodických zaměstnání a taktických cvičení. Spolupráce HZS a ZZS je dlouhodobě na vysoké úrovni jak při odborné přípravě, tak i na místě zásahu.

Co je transportní izolační prostředek? Je to izolační prostředek, který slouží k transportu osoby infikované vysoce nebezpečnou nákazou nebo osoby, u které je nezbytné zajistit ochranu před vnějším prostředím (typicky v případě snížené imunity pacienta).

Konstrukce biovaku umožňuje provoz v podtlakovém nebo přetlakovém režimu s filtrací vstupního i výstupního vzduchu.

kpt. Bc. Lukáš Žejdlík
por. Bc. Vendula Horáková
Sdílet