Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Instruktoři pro práce s motorovou pilou se připravovali v lesích nedaleko Radíkova na Hranicku

Rachot motorových pil patří neodmyslitelně k hasičům, stejně jako hadice či proudnice. Řetězovou pilu využíváme při zásazích velmi často, například při likvidaci následků vichřic, povodní, přívalových dešťů, při rozebírání konstrukcí po rozsáhlejších požárech nebo při stabilizacích staticky narušených objektů.

Ve většině případů jde o činnosti při nebezpečných událostech za nepříznivých klimatických podmínek, proto musejí být hasiči připraveni na množství rizikových situací.

Než vezmou pilu při zásahu do rukou, musejí projít kurzem obsluhovatelů motorových pil v jednotce požární ochrany. Následně pak musejí každý rok absolvovat pilařskou odbornou přípravu.

Mohlo by se zdát, že stačí umět jen pokácet strom. To přece zvládne každý. Realita je naprosto odlišná. Naši pilaři se připravují také v oblasti bezpečnosti práce, ekologii a ochraně životního prostředí, údržbě a strojní technologii. Musí také ovládat technologické postupy, práci ve výškách, z koše výškové techniky a nutná je také znalost stavebních konstrukcí.

To vše pak musejí zužitkovat při odborné přípravě v reálném prostředí. Naposledy se tak připravovali instruktoři pro práce s motorovou pilou v lesích nedaleko Radíkova na Hranicku.

Při výcviku prakticky využili potřebné vybavení a pomůcky pro kácení a odvětvování stromů. Mimo práce za normálních podmínek se hasiči zdokonalovali v kácení nakloněných stromů, souší, dvojáků nebo při uvolňování zavěšených stromů.

Vyzkoušeli také množství dalších nebezpečných situací, které mohou při vichřicích či povodních kdykoli během zásahu nastat. Právě ve ztížených podmínkách zasahujeme s motorovými pilami nejčastěji.

Bezpečnost především

Práce s motorovou pilou je riziková, proto všichni hasiči musejí dbát na dodržování bezpečnostních zásad a pravidelnou odbornou přípravu. HZS Olomouckého kraje na základě minimálních početních stavů dle kategorie stanice musí mít 273 hasičů, kteří mají platné osvědčení pro práce s motorovou pilou.

Abychom naše příslušníky v této činnosti podpořili, organizujeme každý rok ve druhé polovině září specializovanou soutěž Hanácké pilař, kde se utkávají nejlepší profesionální i dobrovolní hasiči a měří síly v dovednostech s motorovou pilou.

Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet