Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v ostravské Zoo trénují záchranu a evakuaci zvířat v rámci kurzu Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech

Jak bezpečně odchytit velkého hada? Jak manipulovat s býkem či beranem nebo jak šetrně uchopit výra? To vše se v teorii dozvědí a prakticky si vyzkoušejí hasiči pod vedením zkušených ostravských zoologů v rámci kurzu Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech, který je organizován již od roku 2013 lektory Oddělení vzdělávání Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ HZS ČR). 

Ve čtvrtek 30. března proběhl ve spolupráci s ostravskou zoologickou zahradou v pořadí již 33. kurz zaměřený na správnou a šetrnou manipulaci se zvířaty.

Vzdělávací program „Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech“ je určen prioritně pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Vychází z přípravy příslušníků na situace ve vztahu k zásahové činnosti jednotek požární ochrany, kdy dochází k záchraně nebo evakuaci zvířat.

Kurz, kteří hasiči v rámci zvyšování své odborné kvalifikace v Hlučíně absolvují je pětidenní, přičemž v Zoo Ostrava stráví společně se zoology vždy jeden výcvikový den. V rámci praktické výuky pak lektoři aktivně spolupracují i s dalšími organizacemi, které pomáhají zvyšovat kredit tomuto profesionálně vedenému kurzu a budovat tak dobré jméno lektorům vzdělávání ZÚ HZS ČR.

Vzdělávací program absolvovalo ve spolupráci se Zoo Ostrava již bezmála 350 hasičů z celé republiky. Účastník kurzu získá odborné profesní kompetence, které se opírají mimo jiné o znalosti obecných zásad taktiky zásahu při organizování zásahu s přítomností zvířat.

Absolvent si postupně osvojuje základní znalosti bezpečnosti práce při zacházení se zvířaty a získává podstatné informace o adekvátní přepravě zvířat a o zásadách při jejich transportu.


Během pobytu v zoo se účastníci kurzu nejprve teoreticky seznámí se zásadami bezpečné manipulace se zvířetem, a to jak z pohledu člověka, tak z pohledu odchytávaného zvířete, dále s pomůckami využívanými k odchytu, ale také s důmyslnými „zbraněmi“ zvířat, na které je třeba při manipulaci s nimi dávat pozor.

Přednáška je doplněna i promítáním záběrů z odchytu zvířat. Poté následuje praktická výuka, při které si účastníci sami vyzkoušejí manipulaci s plazy, například s dvacetikilovou krajtou nebo odchyt a držení sovic sněžních, které jsou coby predátoři vybaveny silnými a ostrými drápy.

Při této příležitosti absolvují sovice i ošetření proti klíšťatům v rámci každoročního preventivního opatření,

uvedla zooložka Adéla Obračajová.

Výcvik se pochopitelně netýká vzácných a ohrožených druhů či druhů příliš „křehkých“, kde jsou zapotřebí odborné zkušenosti.

Krom této „stálé nabídky“ mohou zoologové nabídnout dle aktuálních možností doplňující akční program v podobě účasti na plánovaných odchytech zvířat například v souvislosti s nutnými úpravami jejich výběhů.

Tato vzájemná spolupráce a výpomoc probíhá k oboustranné spokojenosti už více než 10 let a hasiči se aktivně podíleli na výměně substrátu v expozici pro levharty cejlonské a tayry, dále pomáhali při čištění jezírka v průchozí voliéře La Pampa. V rámci tohoto cvičení se hasiči zapojili do obnovy expozice pro pandy červené.

 
Za Zoo Ostrava:                                                              
Šárka Nováková

Za Záchranný útvar HZS ČR:
por. Mgr. Jana Urbancová
tisková mluvčí
Sdílet