Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové nacvičovaly složky IZS zásah po útoku aktivního střelce

Na tísňovou linku 158 se obrátilo 3. května 2023 po 9. hodině několik oznamovatelů, kteří shodně uváděli, že na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové má nějaký útočník ohrožovat životy a zdraví osob, že je napadá nožem a střílí po nich.

Bezprostředně po přijetí prvního telefonátu vysílá operační důstojník na místo dostupné policejní hlídky. Na místo vyráží i zásahová jednotka a povolány jsou i další složky integrovaného záchranného systému, hasiči, záchranáři a královéhradečtí strážníci.

Útočník se mezitím pohybuje se po budově a prohledává místnosti. Snaží se dostat i do zabezpečených prostor, v čemž mu brání přítomný student, kterému útočník vyhrožuje usmrcením. Po prchajícím studentovi několikrát vystřelí.

Během velice krátkého času přijíždí na místo první policejní hlídky, přičemž velitel zásahu se záhy ujímá koordinace činnosti zasahujících policistů na místě.

Mezi tím už některé osoby opouštějí ze strachu budovu a snaží se kontaktovat Policii ČR. Tísňových volání na linku 158 přibývá a situace v budově vysoké školy eskaluje, situace je nepřehledná. Na linku 158 se obracejí další volající, studenti i zaměstnanci školy, kteří jsou uzamčeni v učebně a ptají se, jak mají postupovat.

Velitel zásahu na místě mezitím vyčleňuje bezpečný prostor, zároveň dochází k dočasnému omezení dopravy na sousedící komunikaci, a to z důvodu nájezdu zasahujících policistů, potřebné techniky a vozů IZS.

V mezičase na místo dorazili další policisté, do objektu vnikla i zásahová jednotka. Policisté, kteří se pohybují se strážníky v objektu školy, kde se útočník nachází, mají za úkol v první řadě propátrat objekt a eliminovat útočníka, případně útočníky tak, aby byl prostor co nejrychleji bezpečný pro práci záchranářů a hasičů. Policistům se podařilo útočníka v objektu vypátrat a následně eliminovat.

Teprve, když je prostor bezpečný, mohou do něj vstoupit záchranáři s hasiči. Z budovy je třeba kromě zraněných evakuovat do bezpečí také všechny další osoby, které se před útočníkem schovaly nebo byly uzamčené.

V bezpečné vzdálenosti mezitím vzniká prostor pro evakuované osoby. Z důvodu sílící paniky a stresu a s předpokladem většího množství osob, které budou potřebovat psychickou pomoc, jsou na místo povoláni zároveň policejní krizoví interventi a krizoví interventi dalších složek IZS.

Jednotlivé složky záchranného integrovaného systému tímto cvičením prověřily koordinaci činností při zásahu, vyzkoušely si akceschopnost a další činnosti, které jsou, pro podobné náročné zákroky, nezbytné.

V rámci tohoto cvičení si zasahující policisté v reálných podmínkách otestovali řadu modelových situací, které v praxi mohou nastat,

uvádí ke cvičení plk. Ing. Petr Dušek, náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu Krajského ředitelství policie Královéhradec­kého kraje.

Podobnými cvičeními zaměřenými na řešení různých situací procházejí naši policisté v součinnosti s dalšími složkami IZS v našem kraji průběžně po celý rok tak, aby byli připraveni kdykoliv zasáhnout a zajistit pro naše občany bezpečí.

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové patří poděkování za to, že nám umožnila ve svých prostorách toto cvičení uskutečnit a vytvořila nám odpovídající podmínky,

dodává brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradec­kého kraje.

Jednotky požární ochrany měly na místě události hned několik navazujících úkolů.

Sice děláme veškeré úkony tak, jak jsme na ně ze své činnosti běžně zvyklí, ale pracujeme pod velkým tlakem s tím, že může stále existovat riziko ohrožení. Hasiči jsou vždy součástí skupin, kdy postupují společně se zdravotnickými záchranáři a policisty, třídí s nimi zraněné osoby a pomáhají s jejich transportem nebo doprovodem do bezpečného prostoru.

V případě dnešního cvičení byla navíc nalezena u útočníka neznámá nebezpečná tekutina, patrně žíravina. Měli jsme tak příležitost ověřit si postupy při výskytu neznámé látky, která může být pro všechny na místě události velkým nebezpečím.

I na takovouto činnost jsou ale naše jednotky běžně připravovány,

popsal zásah jednotek požární ochrany při dnešním cvičení ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. David Pouč.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) MUDr. Libor Seneta považuje takováto cvičení za ideální příležitost k ověření připravenosti na mimořádné situace.

Zdravotničtí záchranáři berou velice vážně krizové plánování a nácvikům jednotlivých postupů věnují velký prostor. Nezbytné je ale také potřebné materiální vybavení. I to je jedním z důvodů, proč v letošním roce plánujeme pořízení dvou speciálních vozidel s výbavou na události s hromadným postižením zdraví takovéhoto typu,

uvedl Seneta.

Záchranáři od prověrky očekávají také ověření dovedností výjezdových skupin při rychlém třídění velkého počtu zraněných nebo aktuálnosti a funkčnosti Traumatologic­kého plánu.

Prověření připravenosti v podmínkách, blížících se realitě, vítá rovněž Mgr. Karel Kouba, vedoucí pracoviště krizové připravenosti, který se zároveň na přípravě cvičení podílel.

Specifická událost typu aktivního střelce je pro nás navíc příležitostí, abychom si vyzkoušeli práci v situaci s možným ohrožením samotných zasahujících záchranářů,

dodává s odkazem na jedno z nejdůležitějších pravidel činnosti ZZS KHK.

Městská policie Hradec Králové se zúčastní taktického cvičení AMOK, a to ve spolupráci se složkami IZS. Součástí cvičení je prověření součinnosti hlavně mezi operačními středisky Policie ČR a Městské policie Hradec Králové, dále pak mezi zasahujícími hlídkami v místě mimořádné události,

uvádí Simona Pacltová z Městské policie Hradec Králové.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL. M.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

por. Mgr. Martina Götzová, MBA
Hasičský záchranný sbor ČR, Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje

Bc. Ivo Novák
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Simona Pacltová
Městská policie Hradec Králové
Sdílet