Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik zemního plynu z provozní sondy k podzemnímu zásobníku byl námětem cvičení v Třanovicích

Ve středu 10. 5. 2023 proběhlo taktické cvičení složek IZS (HZS MSK, Policie ČR, ZZS), Závodní báňské záchranné služby, Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR s dislokací v Hlučíně a společnosti RWE Gas Store CZ, s.r.o. v Třanovicích.

Námětem cvičení bylo „Prověření vnějšího havarijního plánu (VHP) společnosti RWE při otevřené erupci sondy s následným vznikem požáru.

Cílem cvičení bylo procvičit součinnost složek IZS, úřadu a stavu havarijní připravenosti provozovatele RWE při závažné havárii podzemního zásobníku plynu (PZP) při otevřené erupci SONDY TS-5 během úniku zemního plynu do vnějšího prostředí s následným požárem.

Důraz byl kladen především na záchranu osoby z místa zasaženého požárem, zajištění trvalého ochlazování okolí sondy, ověření možností dodávky velkého množství vody na místo erupce a ověření funkčnosti vytipovaných čerpacích míst pro velkokapacitní čerpání vody (HCP – High capacity pumping).

Dále pak ověření nasazení cisternové zodolněné stříkačky (CZS) u tohoto typu mimořádné události (MU) a použití velkoobjemových nádrží.

Přečtěte siPětinápravová velkokapacitní Tatra Taurus Záchranného útvaru uveze 21 tisíc litrů vody, vyrobila ji THT Polička

Důležitou součástí prověření byla i komunikace mezi složkami IZS a RWE, ověření spolupráce mezi složkami IZS, byl prováděn i monitoring místa MU s využitím dronu a ověření informování místně příslušného obecního úřadu.

Hasiči po příjezdu na místo události, kdy při výměně poškozené uzavírací armatury na produkčním kříži těžebně výtlačné SONDY TS-5 došlo vlivem tlaku k vytržení armatury z ventilové soupravy a následné iniciaci požáru, provedli záchranu osoby z místa zasaženého požárem a poskytli první pomoc, následně byla tato osoba předána do péče ZZS MSK, následoval průzkum a monitoring koncentrace zemního plynu, vyhodnocení skutečně zasaženého prostoru a vytýčení nebezpečné zóny.

Dále hasiči, za použití monitorů prováděli stálé ochlazování zasažené technologie, připravili a zprovoznili HCP k dodávce vody.

Pro dodávku vody, pro kterou byla využita přilehlá říčka Stonávka, bylo nasazeno ponorné hydraulické čerpadlo Somati, které za pomocí 1 200 m dlouhého hadicového vedení dodávalo k likvidaci havárie vodu o objemu 4 500 l/minuta.

V průběhu záchranných prací byla celá oblast zásahu monitorována dronem.

K položení hadic využili hasiči i obojživelné vozidlo Argo, na likvidaci události se pak podílely i zodolněné cisterny Tatra Titan a Triton, doplněné o velkokapacitní cisternu CV 40 – Taurus ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR (ZÚ HZS ČR).

Po ukončení cvičení proběhlo, za přítomnosti zástupců jednotlivých složek IZS, jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice.

Kamila Langerová
tisková mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet