Pondělí 22. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

World Rescue Challenge 2004 – Ohlédnutí 3

United Kingdom Rescue Organisation (UKRO) byla opět pořadatelem mistrovství světa ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, které se konalo ve dnech 21. až 25. června 2004 v krásném prostředí přímořského města Plymouth v hrabství Devon v jižní Anglii.Ohlédnutí 3: Budoucnost

Budoucnost
Bylo pro nás, Českou republiku, velice nesnadné proniknout do zákulisí příprav, hodnocení a veškerého organizačního zajištění těchto světových soutěží. Je pro nás velice povzbudivé, že je již ve světě na naše české hasiče (díky dlouhodobé usilovné a náročné přípravě a vzorné reprezentaci, i když se smíšenými pocity z vyhodnocení) pohlíženo jako na kolegy, jejichž slovo má i svoji váhu a ne pouze jako na zem, kde se „zatím jenom učí“. Je také velký úspěch, že doposud tzv. „stínoví rozhodčí“ se obhájili a získali příslušnou certifikaci rozhodčích v rámci světových soutěží.
Při soutěži paralelně probíhala jednání výboru WRO, zastupující zájmy jednotlivých kontinentů. Výsledky jednání byly vyhlášeny na slavnostním závěrečném večeru.
V rámci asociací, sdružených pod WRO, byla založena asociace pro Evropu, jejíž zakládajícími členy jsou státy jako Velká Británie, Česká republika, Španělsko, Andorra a další. WRO tím reagovala na možnost účasti na státních a regionálních soutěžích, pořádaných po celé Evropě. Současně budou členským státům předány metodiky, doporučení a scénáře s cílem unifikovat a vylepšit postupy záchranářských prací. Tyto metody jsou v současné době velmi důležité, protože pracovní nástroje a technika jsou nyní mezi jednotlivými státy srovnatelné, rozdíl je v taktice a pracovních postupech. Cílem je co nejlépe a co nejšetrněji pracovat s pacienty v průběhu záchranářských prací, včetně spolupráce s pacientem, vyprošťovaným z havarovaného vozidla. Z jednání vyplynul jasný trend do budoucna – přesun od rychlosti a kvantity k ohleduplnosti a kvalitě práce. Ve svém důsledku to znamená nejen vylepšení práce záchranářů, ale hlavně středních velitelských kádrů, tedy těch, kteří jako první zasahují na místě nehody.
To, že Česká republika je nyní plnoprávným členem WRO, znamená rozvíjet vzájemné kontakty a vytvoření kvalitního týmu mezinárodních rozhodčích. Za Českou asociaci hasičských důstojníků (ČAHD) byli tímto úkolem po projednání s generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem pověřeni plk. Bc. Dalibor Gosman a plk. Ing. Zdeněk Nytra.
Na základě výsledků, dosažených v uplynulých letech a na tomto mistrovství byli jmenováni mezinárodní rozhodčí za Českou republiku, kteří jsou rovněž členy ČAHD. Jako hlavní rozhodčí byl jmenován mjr. Ing. Martin Žaitlik z HZS Olomouckého kraje a jeho kolega npor. Ing. Vojtěch Nezval z HZS Moravskoslezského kraje. Na základě jejich práce obdrží certifikát mezinárodních rozhodčích s oprávněním hodnotit všechny aspekty (velení, taktika, bezpečnost práce …) mimo zdravotní péče, což v anglosaských zemích smí hodnotit pouze praktický lékař, pracující ve výjezdu zdravotní záchranné služby. Cílem je výcvik dalšího mezinárodního rozhodčího s tím, že tito rozhodčí budou garanty dalšího rozvoje, úprav pravidel a praktické aplikace novinek WRO.
Další oblastí, kde ČAHD bude intenzivně spolupracovat je i oblast, která v České republice nebyla dosud rozvíjena, tj. figuranti. Součástí hodnocení je totiž i hodnocení figuranta, který je schopen na vlastní osobě posoudit účinnost a správnost postupových kroků záchranného týmu. Znamená to, že figurant musí být odborník, schopný objektivně posoudit práci s nářadím a pomůckami, efektivitu a bezpečnost práce v průběhu zásahu. Domnívám se, že tím končí éra ochotných a zapálených dobrovolníků, kteří na minulých soutěžích pracovali v roli figurantů. Je nutné ve velmi krátkém čase zajistit výcvik těchto odborníků a vytvořit základní tým, který bude možné delegovat na regionální soutěže.
Jsme osobně i profesně rádi kvalitativnímu posunu v této oblasti, protože výsledkem je vyšší procento námi zachráněných spoluobčanů a minimalizace důsledků dopravních nehod. Závěrem bychom rádi poděkovali vedení MV-generálního ředitelství HZS ČR a dalším firmám za jejich laskavou podporu a pomoc při realizaci naší účasti na WRC 2004.

plk. Bc. Dalibor Gosman, HZS hlavního města Prahy
mjr. Ing. Martin Žaitlik, HZS Olomouckého kraje
Sdílet