Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů v přírodním prostředí, čeká nás období s minimem srážek

Nebezpečí vzniku požárů vyhlásil Český hydrometeorologický ústav vzhledem k velkému půdnímu suchu a očekávanému převážně slunečnému počasí beze srážek.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Není vhodné rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, mezi další opatření patří nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Je potřeba se řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány a dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Na základě výstrahy platí nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru například území Prahy.

Pravidla pro správné volání na tísňovou linku

Víme, že lidé, kteří volají na tísňovou linku a potřebují pomoci, jsou obvykle vystaveni stresu. Je to přirozená reakce organismu na mimořádné situace a operátor ji očekává a je na ni připraven.

Existují však základní pravidla, jak z vaší strany komunikaci zefektivnit, urychlit a zjednodušit, aby byla pomoc vyslána co nejdříve. Stačí, když operátorovi postupně odpovíte na tři otázky a nejlépe v tomto pořadí: „Co? Kde? Kdo?“

 • CO? = základní informace, co se stalo
 • KDE? = kde se to stalo
 • KDO? = kdo volá

Doporučujeme tuto jednoduchou poučku naučit i vaše děti. I ony se mohou dostat do svízelné situace a mohou potřebovat pomoc.

Co radí zkušení operátoři

 • Vyhledejte klidné místo pro telefonát. Komunikaci je lépe rozumět a následně se zrychlí čas neodkladné pomoci.
 • Dejte operátorovi prostor, aby se vás mohl doptat na potřebné informace.
 • Nikdy telefon nezavěšujte, pokud k tomu nejste vyzváni.
 • V případě dopravních nehod vždy zastavte (pokud to situace umožňuje) a poté volejte na tísňovou linku.
 • Po nahlášení události telefon neodkládejte, ale mějte jej u sebe, operátor může volat zpět pro upřesnění a ověření informací.
 • Řiďte se pokyny operátora.
 • Nebojte se zeptat, pokud je pro vás nějaký pokyn nejasný.
 • Volejte přímo na tísňovou linku. Do hovoru nezatahujte další osoby, komunikace bývá poté nepřehledná.
 • Volejte národní číslo 150, 155 nebo 158 v případě jednoznačného požadavku na danou složku.
Přečtěte siTísňové linky v České republice začaly přijímat lokalizační zprávy AML, nejprve z Androidu

Nejčastější chyby a situace, které komplikují práci operátorům tísňových linek

 • Oznamovatel projížděl okolo události (nehoda, požár, zraněná osoba na zemi) a nezastavil. Má tedy málo informací o tom, co se stalo.
 • Hlučné prostředí, ve kterém je špatně rozumět.
 • Zprostředkované volání. Osoba zavolá známému/rodině a ten následně volá na tísňovou linku. Má neucelené a nepřesné informace. Mnohdy se navíc známý či někdo z rodiny nachází zcela jinde než postižená osoba.
 • Oznamovatel neposlouchá pokyny dispečera, nereaguje na jeho dotazy a vede monolog.
 • Oznamovatel vidí událost z velké dálky a prakticky nemá žádné informace.
 • Lidé si pletou tísňovou linku s nemocniční pohotovostí nebo s informační linkou.
 • Velké procento volajících žádá PIN nebo PUK ke svému telefonnímu číslu.
 • Oznamovatelé požadují zásah hasičů, protože se jedná o bezplatnou službu. Zejména likvidace hmyzu, otevření bytu bez nebezpečí z prodlení atp.
 • Oznamovatel je podnapilý.
 • Pláč, hysterie. Další faktory, se kterými se operátoři denně setkávají.
 • Technické komplikace, jako je zejména špatný mobilní signál v členitém terénu, nebo při jízdě v autě.
Sdílet