Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor Spolana, a.s.

Hasičský záchranný sbor byl v neratovické chemičce založen v roce 1948, avšak požární ochrana podniku, založeného v roce 1898, má ještě o deset let delší historii. Od roku 1938 spadala veškerá požární ochrana v Protektorátu pod Ministerstvo vnitra, potažmo pod tzv. Feuerschutzpolizei, tedy i německý hasičský sbor v chemičce.

Po skončení války nahradila zrušený německý sbor dobrovolná hasičská jednotka, na základě které v osmačtyřicátém vznikl i dnešní profesionální sbor. Od té doby se jednotka dvakrát stěhovala, v dnešní budově je od vánoc 1973, dostavba s dalšími sedmi garážovými stáními, novým operačním střediskem, posilovnou a protiplynovým polygonem vznikla kvůli nákupu nové techniky v souvislosti s výstavbou nové výrobní technologie LAO (lineární alfa-olefiny) v roce 1994.
Velitelem jednotky je Ing.Roman Hlinovský (1988 – 1990 hasič, 1990 – 1997 velitel družstva, 1997 – 2002 zástupce velitele jednotky), který na jaře 2002 vystřídal ve funkci Ing.Oldřicha Lukše, který je v současné době ředitelem pro ochranu a ostrahu podniku Spolana a také Prezidentem Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků. HZS má v současné době 88 příslušníků, z toho 4 denní (velitel a náčelníci strojního, spojového(a informačního) oddělení a chemickotechnické služby a 21 ve čtyřech směnách, které se střídají po dvanácti hodinách (z toho vždy dva na ohlašovně požárů). Početní stav směny je dle posouzení požárního nebezpečí sice 24 hasičů, ale po dohodě s HZS Stč. kraje je stav pouze doplněn třemi hasiči na pohotovosti mimo pracoviště. Hasiči na pohotovosti mají služební mobily a jsou povinni se na zavolání dostavit na stanici HZS.
Samostatnou kapitolou v historii Spolany a jejích hasičů jsou povodně v roce 2002, o jejichž následcích se v souvilsosti se Spolanou dodnes hovoří. Jak tady povodně probíhaly? Samozřejmě byly odstaveny všechny provozy a v návaznosti na hlášení meteorologů a hydrologů byly demontovány některé technologické součásti a přemisťovány do vyšších pater provozů. Součastně s tím prováděli ostatní zaměstnanci včetně hasičů výstavbu pytlových hrází kolem provozních i administrativních budov a jak voda stoupala, prováděli hasiči postupně i evakuaci zaměstnanců. Dalším nelehkým úkolem se ukázala nutnost naplnit prázdné kotlové železniční vagóny vodou aby neuplavaly, a to i přes to, že zatím nebyly vypláchnuty od chemikálií, což několik hasičů odneslo lehkými popáleninami rukou. Dále bylo nutno ukotvit prázdné cisternové kontejnery proti uplavání, byly postupně přivázány k různým konstrukcím, i přes to jich několik z areálu firmy uplavalo až ke Štěpánskému mostu (cca 5 km). Dále zaměstnanci prováděli pokusy o ukotvení prázdných 80ti kubíkových tanků ve skladu chlóru. Nakonec museli být evakuováni oknem, protože dveře již byly pod hladinou stoupajícího Labe. A jak došlo k mediálně známému úniku? Voda nadzvedla několik obrovských prázdných či poloprázdných nádrží, které utrhly potrubí od těch plných a několik desítek tun chloru probublalo vodou ven, takže hasiči museli z loděk v DT zvenku těsnit okna a škvíry blokovým polystyrenem a montážní pěnou a po opadnutí vody chlor odčerpat. Když se podařilo proniknout do skladu, ukázalo se, že jedna z plných nádrží stále hrozí převržením a proražením pláště, takže musela být podložena ocelovými deskami za pomoci potápěčů, kteří byli i přes použití suchých obleků také lehce poleptáni silně nachlorovanou vodou. I samotní hasiči zaznamenali ztráty na majetku, protože v garážích měli přes 2 m vody (je to dobře vidět na fotce stanice) a při evakuaci utopili 3 hasičské vozy (T815 KHA č.2, T815 KA č.13 a T815 CAS-32 č.6).
Také požární technika se postupem času měnila – od CAS Škoda 256, CAS Praga RND a AS Praga RN v 50.letech, Praga V3S CAS-16, trambusy CAS-16 a 25 či motocykl Jawa 175 pro spojku v šedesátých, k Tatrám 138 a 148 CAS-32 či KHA Rosenbauer Š706 PP-20, Aviím PPLA a PLHA-S540 nebo Zilu 131 CAS-16 pro zásahy na trase etylénovodu v letech sedmdesátých. V dalším desetiletí přichází první T815 CAS a PHA-32, hadicové GAZy nebo nová sanita Š1203. Současná technika je takováto: MB Vario KHA-12 Rosenbauer, MB Vario PPLA, 2× T815 6×6 KHA Rosenbauer, 2× T815 6×6 PHA-32 Karosa, 2× T815 6×6 CAS-40 THT, L101 4×4 CAS-K25, T815 6×6 AP-40 Bronto Skylift, T815 6×6 PRHA-6000 Rosenbauer, T815 6×6 KA, Avia A21F RZP a LR Defender 110 VEA, více se o všech vozidlech dozvíte v sekci Technika.
Osobní výstroj sestává z obleků Deva Fireman, přileb Rosenbauer Heros, obuvi HAIX Fireflash, dýchací technika je zastoupena vzduchovými dýchacími přístroji Meva Pluto 94, Dräger PA 80, Interspiro Spiromatic a Meva Saturn S5, S7 a S2, a kyslíkovými Dräger BG 174 (čtyřhodinový), BG 4 a Travox 120, a kromě toho ještě křísícími Ambuvak, RK-34, Saturn OXY a ERA-2000. Také ochranné obleky zastupuje hned několik značek, a to jak protichemické – Trellchem Super Extra, Dräger 720 PF, Dräger Team Master Pro a OPCH-90 PO – tak protižárové – Excalor, Dräger Isotemp, B-3S a OL-2. Dále chemicko-technická služba disponuje několika přístroji na měření koncentrací škodlivých látek – Oldham MX-21, Dräger Warnex a Multiwarn, sadami detekčních trubiček a sondou pro odběr vzorků z půdy ve vybavení je i bezkontaktní teploměr Intratrace 801.
Nejčastější výjezdy jsou zejména na EPS, k různým únikům nebezpečných látek, požárů tolik není, ale o to jsou nebezpečnější (viz foto – požár trafostanice, výbuch v provozu polymerace). Dále k činnosti patří pomoc při technologických odstávkách, to je hlavně měření koncentrací látek před vstupem techniků nebo zapěnění rizikových míst při sváření a samozřejmě dohledy při prováděných pracech. Jednotka je vybavena i pro technickou pomoc a je využívána i k výjezdům mimo areál podniku, stanice HZS StČK, územního odboru Mělník v Neratovicích nedisponuje výškovou technikou, takže využívá mj. i 40m plošinu Bronto.
Součástí stanice je i výcvikový klecový protiplynový polygon věrně simulující prostředí požáru včetně kouře, sálavého tepla nebo hluku, k dispozici mají hasiči i polygon v areálu podnikové skládky, kde zejména nacvičují hasební postupy nebo testují nová hasiva.

pro Požáry.cz Hynek Obroučka

Foto autor, HZSP Spolana a propagační brožura k 50. výročí HZSP Spolana

<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=2726“ target=>Článek o technice HZS Spolana
Sdílet