Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Škody na majetku či úrazy, zdolávání požárů může mít i následky vyžadující odškodnění

Zdolávání požárů je nebezpečná činnost, v rámci platné legislativy i lidské morálky se do ní však nezapojují jen hasiči, ale i běžní občané. Při náročném zásahu rovněž může vzniknout škoda na majetku.

Poškození zdraví či smrt

Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce, uhradí škodu tím vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů, pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. Záleží zde tedy na způsobu organizace jednotky požární ochrany či požární hlídky.

Stát – respektive v jeho zastoupení hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu k poškození na zdraví nebo k smrti poškozeného došlo – odškodní i občana, který byl zraněn či zemřel v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky požární ochrany.

Jednorázové mimořádné odškodnění zaměstnancům podniku a členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a pozůstalým po nich poskytuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. To platí v případě, že ke škodě na zdraví došlo v souvislosti s činností jejich jednotek požární ochrany na vlastní nemovitosti nebo v jejich vlastních objektech.

Materiální škoda

Fyzická osoba má právo na náhradu škody, která jí vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru. Náhrada se poskytuje podle občanského zákoníku.

Právnické nebo fyzické osobě se nahrazuje škoda, která jí vznikla v důsledku opatření nutných ke zdolání požáru, zamezení jeho šíření nebo záchranných prací provedených na příkaz velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany nebo při cvičení jednotky požární ochrany.

Výše uvedené pravidlo však neplatí v případě, že je fyzická či právnická osoba majitelem objektu zasaženého požárem – logicky nelze nahrazovat škodu např. za rozbité okno, kterým hasiči museli vniknout do požárem zasaženého objektu.

Nenahrazuje se také škoda vzniklá použitím hasicích látek v souvislosti se zdoláváním požáru.

O náhradě škody rozhoduje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl nebo se konalo cvičení jednotky požární ochrany. Ten náhradu škody rovněž poskytuje.

Náhradu škody právnické nebo fyzické osobě, která jí vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru na výzvu obce, poskytuje a rozhoduje o ní obec.

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Sdílet