Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ČVUT chystá výstavu Síla ohně – Požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa

Fotografie požáru a artefakty testovaných materiálů ohořelých až při 900 °C nabídne unikátní výstava „Síla ohně – Požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa“.

Dřevěné sloupy vystavené požáru při teplotě 850 °C, originál studentské pece, v níž pokusy s ohněm probíhají, desítky fotografií hoření, nejmenší hasicí zařízení na světě a mnoho dalšího.

Výstava, kterou připravili specialisté Fakulty stavební ČVUT v oblasti požární bezpečnosti staveb spolu s Katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT a Požární laboratoří UCEEB ČVUT, bude k vidění 18.–27. září 2023 v Atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Představí veřejnosti artefakty z pokusů, fotografie a postery z experimentálního výzkumu chování požárů a požární bezpečnosti staveb. Výstava ukazuje unikátním způsobem sílu ohně v okamžiku, v němž ji nelze v reálném čase vidět. Využít lze přichystané komentované prohlídky.

Idea nafotit požární experimenty populární formou ve větším rozsahu a připravit výstavu vznikla náhodně.

Potřebovali jsme fotografie k odbornému článku o vývoji zuhelnatělé vrstvy dřevěných sloupů při přirozeném požáru. Fotograf dostal několik instrukcí, co potřebujeme zachytit, ale jinak měl ‚volnou ruku‘ při práci a záběry byly pouze na něm.

Když jsme výsledné fotografie uviděli, byli jsme z nich jak my na fakultě, tak i další kolegové zabývající se požáry, nadšeni. Sami jsme nikdy nedokázali plameny takto fotograficky zachytit. Domluvili jsme se proto na focení dalších experimentů,

říká Ing. Jakub Šejna z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, který se profesně věnuje výzkumu v oblasti hoření dřevěných konstrukcí a ochrany ocelových konstrukcí před účinky požáru a zároveň vznik celé výstavy inicioval.

Fotografování experimentů nebylo snadné, dostat fotografa takto blízko k plamenům při požární zkoušce bylo velmi náročné. Dbát bylo třeba jak na průběh experimentu, tak na bezpečnost fotografa i celého týmu vědců.

Všichni, kdo vstupovali do blízkosti zkušební pece, byli plně oblečeni do zásahových hasičských obleků, bot, hasičské přilby a filtrační masky. Fotograf tyto věci nesměl sundat po celou dobu experimentu.

Byli jsme také domluveni na signálech, aby věděl, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí,

uvádí Ing. Jakub Šejna.

Projekt byl náročný i z fotografického hlediska.

Od ohně jsem byl vzdálen v závislosti na intenzitě hoření. Nejmenší vzdálenost mohla být i jen jeden metr, ale u experimentu se sloupy v jeho nejintenzivnější fázi při cca 850 °C to mohlo být i pět metrů a musel jsem už fotit skrz ‚dveře‘ teleobjektivem.

Fotograficky jsem se zároveň musel vypořádat s velmi kontrastním prostředím tmavé zkušební komory a zářícího ohně. Vše bylo nutné zvládat vzhledem k vystavení techniky žáru ohně velmi rychle a zároveň nepřekážet výzkumníkům při experimentu,

dodává fotograf Jiří Ryszawy z Výpočetního a informačního centra ČVUT v Praze.

Výstava je tvořena fotografiemi zachycujícími celkem čtyři experimenty a ukázkou exponátů, jako je např. nejmenší hasicí zařízení na světě či vliv OSB obkladu na požární odolnost ocelových nosníků, a to vždy doplněné o pozůstatky z experimentů.

Vystaveno bude kolem sto dvaceti fotografií. Ty přitom obsahují jak dokumentární pohled, tak i neobvyklý umělecký aspekt.

Pro odborníky je přínosem díky fotografiím detailně vidět šíření plamene po povrchu nebo rozsah a polohu uvolňování vodní páry ze dřeva. Požár lze studovat mnohem podrobněji.

Zároveň je zde zachycena i obrovská síla ohně a okamžik, který nelze bez techniky v reálném čase pouhým okem vidět,

říká prof. František Wald, vedoucí projektu a garant specializace Požární bezpečnost staveb na programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT.

Návštěvníci uvidí fotograficky zachycený požár dřevěných sloupů, vývoj trhlin v dřevěném obkladu při požáru, požární zkoušku pro měření množství tepla uvolněného při požáru kočárku a manipulaci s rozžhaveným slínkovým minerálem, který je obsažen v cementu, při teplotě 1400 °C realizovanou ve speciálním obleku.

„Záběry ukazují unikátním způsobem sílu ohně, u níž – když si ji člověk uvědomí – může být již pozdě,“ dodává Ing. Jakub Šejna.

Experimenty jsou pro odborníky základem poznání. Jejich průběh i výsledky dovolují důkladně zkoumat chování stavebních materiálů při požáru, např. jak chránit ocelové konstrukce před jeho účinky, zkoušet nová požární zařízení pro hašení požáru a vytvářet dokonalejší postupy pro bezpečnější stavby nejen z pohledu uživatelů budov, ale i z hlediska zasahujících hasičů.

Experimenty poskytují důležité poznání, na jehož základě lze upravovat národní předpisy pro navrhování staveb. Výsledky využíváme i při výuce na fakultě, kdy studentům představujeme moderní postupy návrhů konstrukcí, které přenáší do praxe, například s pokročilým numerickým modelováním.

V praxi pak naše výsledky slouží kolegům z požární bezpečnosti staveb pro správné posuzování konstrukcí při požáru, určování kritických míst i čemu věnovat zvýšenou opatrnost,

vysvětluje Ing. Jakub Šejna.

Nejčastěji experimenty probíhají v Požární laboratoři UCEEB ČVUT v Buštěhradě, která disponuje speciální zkušební komorou pro zkoušení chování požárů v rohu, kde bývá požár nejintenzivnější, a malou numericky řízenou zkušební pecí pro zkoumání chování materiálů a konstrukcí s možnou maximální teplotou až 950 °C.

Pro experimenty zaměřené na hoření složek betonu nad 1000 °C je využívána zkušební pec, která je přímo na Fakultě stavební ČVUT v laboratoři Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT.

Podle slov prof. Františka Walda i Ing. Jakuba Šejny mají studenti o specializaci požární bezpečnost staveb zájem.

Jejich uplatnění v praxi je vysoké. V současnosti je v republice velký nedostatek autorizovaných inženýrů pro požární bezpečnost staveb a my usilujeme o výchovu nových dobrých odborníků.

A v tom nám experimenty vydatně pomáhají,

uvádí prof. František Wald z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstava „Síla ohně – Požární experimenty Fakulty stavební ČVUT pohledem vědy a očima fotografa” bude k vidění v Atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze v termínu 18.–27. září 2023, přístupná bude zdarma denně včetně víkendu v čase 9.00–17.00 hodin.

Její součástí budou i komentované prohlídky s výkladem jednotlivých experimentů.

Aktuální informace o události jsou k dispozici na Facebooku, další podrobnosti i na webu ČVUT.

Sdílet