Úterý 3. října 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

O zasahující hasiče se stará postižená obec: k dostatečnému výkonu potřebují pití, jídlo i odpočinek

Legislativa v Česku myslí – stejně jako web POŽÁRY.cz – na hasiče v mnoha směrech. Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy tak stanovují i minimální podmínky a rozsah péče o hasiče u zásahu.

Stěžejním je v tomto směru zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně. Ten ukládá obci povinnost zajistit péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.

Péči o příslušníky hasičského záchranného sboru zajišťuje Sbor sám – v praxi se při zajišťování stravy obec obvykle postará i o ně.

Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Podrobněji rozpracovává jednotlivé nároky dobrovolných a podnikových hasičů zasahujících na území obce nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně.

Přečtěte siNařízení vlády č. 171/2001 k provedení zákona o požární ochraně

Ta stanovuje, že minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče zasahujícím příslušníkům jednotky hasičského záchranného sboru (pro ty ale péči není povinna zajistit obec, viz výše – pozn. odborné redakce), členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského záchranného sboru podniku a příslušníkům vojenské hasičské jednotky, jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci se rozumí zajištění:

  • ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin,
  • stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny,
  • vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.

Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Za zabezpečení minimálních podmínek péče odpovídá samozřejmě velitel zásahu.

Sdílet